Green-Zones.eu › Produkter › Danmark › Registrering Danmark

Registrering Danmark

★★★★★ 312 x købte


Type: digital

Gyldighed: ubegrænset


Beholdning:tilgængelig

Leveringstid:oversigt


Let at bestille

Sikker betaling

Hurtig levering


Yderligere information

Introduktion (mål, formål, sans)

Renere luft for borgere i Danmarks byer. Dette er målet for miljøzonerne (miliozoner) i de fire største storbyområder i landet.

Af denne grund besluttede Miljøministeriet i 2006 at ændre "Miljøbeskyttelsesloven", som nu tillader kommunerne København / Frederiksberg, Aalborg, Aarhus og Odense at oprette miljøzoner og definere deres grænser.

Den 1. november 2011 (efter mere end 3 års badge for indenrigstrafik) blev al udenlandsk lastbil- og busstrafik derefter forpligtet til at køre gennem miljøzoner kun med en miljømærke.

Med etableringen af ​​fire miljøzoner i Danmarks største byer til dato er emissioner og luftforurenende stoffer blevet reduceret siden 2009 på mellemlang og lang sigt, nye og energieffektive køretøjer fremmes, og gamle og forurenende køretøjer blev gradvist udelukket fra trafikken.

EcoSticker blev afskaffet 1. juli 2020 og erstattet af en registrering. Automatiske kameraer og databasesammenligninger af nummerpladen skal gøre kontrollerne og dermed miljøzonerne endnu mere effektive og luften endnu bedre.

Ligesom med EcoSticker reducerer registreringen normalt kun emissionerne af fint støv mindre end nitrogenoxider (NOx) og andre forurenende stoffer, som miljømyndighederne sandsynligvis skal tage mere og mere hensyn til i de kommende år.

Oprindelsen af ​​de danske miljøzoner er baseret på miljøbeskyttelsesloven BEK nr 1517 kapitel 4, der blev vedtaget den 14. december 2006, og som generelt regulerer forebyggelse og kontrol af miljøforurening.
Loven, der trådte i kraft 1. januar 2007, giver kommunerne København, Frederiks, Aarhus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre en miljøzone og om nødvendigt stille krav til køretøjers miljøkompatibilitet.

I forkant af udvidelsen af ​​klistermærkekravet for udenlandske lastbiler og busser, d. H. for køretøjer, der ikke er registreret i Danmark fra 1. november 2011, blev der derefter besluttet en slags badge-regulering til EcoSticker den 24. juni 2011.
Denne nationale regulering BEK nr. 700 af 24. juni 2011 regulerer foranstaltningerne til forbedring af luften gennem EcoSticker. B. fastsatte også sanktionerne.

Den 22. oktober 2019 blev BEK nr. 1059 regulerede de nye regler for kontrol og krav. Den forrige EcoSticker bliver ugyldig 1. juli 2020 og erstattes af et registrerings- og databasesystem.

Den danske registrering er helt digital. Nummerpladen indtastes i en database med eventuelle data på partikelfilteret, så kameraerne afgør en positiv sammenligning. Da registreringsnummeret sammenlignes via kameraerne, behøver man ikke at klæbe på forruden eller lignende. Så snart bekræftelsen af ​​registrering er tilgængelig, kan miljøzoner indtastes. Bekræftelsen behøver ikke nødvendigvis medbringes i køretøjet.

Der er en eller flere miljøzoner i de følgende byer, og registrering er obligatorisk:

Aalborg, Aarhus, København, Odense

Følgende køretøjer påvirkes af de danske miljøzoner og kræver registrering, når de kommer ind:

Dieselkøretøjer: minibus (M2), bus (M3), varevogn (N1), lastbil (N2), tung lastbil (N3)

Små varevogne under 3,5 t skal have mindst en initial registrering fra 01.01.2007 (Euro 4).
Busser og lastbiler skal mindst have en første registrering fra 1. oktober 2009 (Euro 5).

Hvert køretøj fra ovenstående Datoen registreres automatisk, og sammenligningen foretages med køretøjets centrale register i det respektive land.
Hvis en lille varevogn er godkendt før 2007 eller en bus / lastbil inden oktober 2009 og har et tilsvarende finstøvpartikelfilter (PM), skal registreringen udføres manuelt.

 


Motorcykler såsom Motorcykler, biler, campister eller landbrugs- og skovbrugsmaskiner.

For at få adgang til miljøområdet skal minimumstandarden for diesel i Euro 3 + partikelfilter overholdes.

I tilfælde af manglende eller forkert EcoSticker for et køretøj blev bøder, der kan udgøre op til 20.000 kr., Konverteret fra 1. november 2011 i henhold til § 36 i pladeloven af ​​24. juni 2011, hvilket svarer til ca. EUR 2.700.
Sanktionerne kan ikke kun gælde for føreren af ​​et køretøj, men også for ejeren af ​​køretøjet eller administrerende direktør, dvs. H. blive pålagt en respektive juridisk person.
I henhold til lovens § 36 kan der endvidere pålægges en beviset fængselsstraf på op til 2 år. Dette gælder især, hvis en Ecosticker ikke købes med vilje, og der trækkes en økonomisk fortjeneste for dig selv eller andre.

Siden introduktionen af ​​kamerasystemet 1. juli 2020 er bøderne reduceret betydeligt. Sanktionerne for busser og lastbiler er nu op til 12.500 DKK, hvilket svarer til omkring 1.700 EUR. For små varevogne er der en bøde på 1.500 DKK (ca. 200 euro).

Vigtigt at vide for udlændinge:

Fra en bøde på 70 euro eller mere, i henhold til EU-direktiv 2011/82 af 25.10.2011 "for at lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser, der bringer trafiksikkerhed i fare", gennemføres fuldbyrdelsesprocedurer i hjemlandet i tilfælde af manglende betaling og gennemføres, indtil straffen er fængslet.

Generelle undtagelser
Køretøjer, der er godkendt til klassiske bilture, køretøjer fra de væbnede styrker, politiet og nød- og redningstjenester er undtaget fra miljøzoneforordningen.

Individuelle undtagelser
Den registrering, der kræves for diesel-varevogne, lastbiler og busser i danske miljøzoner kræver Euro 3-emissionstandarden, inklusive et partikelfilter af køretøjet. Hvis dette ikke er tilfældet, fordi køretøjet ikke har et partikelfilter eller på trods af partikelfilteret ikke opfylder Euro 4 eller 5-standarden, kan der ansøges om fritagelse for køretøjet. Dette er normalt tidsbegrænset og udstedes skriftligt.
Der kan også anmodes om undtagelser for køretøjer i Euro 1 og Euro 2. Under alle omstændigheder er indrømmelsen af ​​en fritagelse efter miljømyndighedens skøn.

Den danske miljømyndighed har brug for følgende oplysninger for at gælde:

  • Årsager til ansøgningen
  • Køretøjsdata inklusive den aktuelle emissionstandard
  • Emissionskrav for de andre køretøjer i ansøgerens flåde
  • Økonomiske bevis for, hvorfor eftermontering af et partikelfilter ikke bør være forsvarlige, inklusive årsregnskabet for selskabets sidste 5 år

Miljøstyrelsen har adressen:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi
Strandgade 29
DK-1401 Kopenhagen K

Fax: +45 3332 2228
E-Mail: mst@mst.dk
Web: www.mst.dk

FAQ

Medmindre motoren eller emissionstandarden for køretøjet eller nummerpladen ændres, er registreringen gyldig for hele køretøjets levetid. Det betyder, at en ny registrering ikke behøver at blive udført hvert år. Adgangsbegrænsninger kan blive strammet i fremtiden. I dette tilfælde udløber registreringen, når den krævede Euronorm ikke længere kan overholdes.

Den danske registrering er helt digital. Nummerpladen indtastes i en database med alle data på partikelfilteret, så kameraerne afgør en positiv sammenligning. Da registreringsnummeret sammenlignes via kameraerne, behøver man ikke at klæbe på forruden eller lignende. Så snart bekræftelsen af ​​registrering er tilgængelig, kan miljøzoner indtastes. Aktiveringen behøver ikke nødvendigvis at udføres i køretøjet.

EcoSticker har ikke været gyldig siden 1. juli 2020 og er fuldstændigt erstattet af registreringen. Derfor kan miljømærket fjernes fra forruden.

De gamle miljømærken kan bedst fjernes med en badge-rids (svarende til en glasskraber), eller du kan forsigtigt opvarme emblemet med en varmluftspistol, så klæbemidlet slukker. Opmærksomhed! Forruden kan blive beskadiget af temperaturforskellen, især på kolde dage.

Så snart nummerpladen ændres ved f.eks. Flytning, en ny registrering skal foretages.

Registrering gælder kun for miljøzoner i Danmark. Disse vil i øjeblikket være Aalborg, Aarhus, København og Odense.

Der skal købes en separat registrering eller miljømærke til andre miljøzoner i andre lande.