Green-Zones.eu › Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

1. Generelt

Vi værdsætter dit besøg på vores hjemmeside og tak for din interesse for vores tjenester. Nedenfor vil vi gerne informere dig om, hvilke formål dine data indsamles og bruges, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive privatlivspolitikken via feltet "Privatliv" nederst på hver side af vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik dækker brugen af ​​de digitale tilbud fra EES European Eco Service GmbH via pc, smartphones, tabletter og alle andre internetaktiverede mobilenheder.

De digitale tilbud kan indeholde links til andre tredjepartswebsteder, der ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

2. Ansvarlig organ

Ansvarligt organ til behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, GDPR

Firma: EES European Eco Service GmbH

Adresse: Helmholzstr.2-9, 10587 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 - 233 267 180

Fax: +49 (0) 30 - 233 267 189

E-mail: privacy (at) green-zones.eu

Vores kontaktperson for databeskyttelse kan kontaktes på ovenstående postadresse eller fax, med tilføjelsen "I kontaktpunkt for databeskyttelse", eller under den angivne e-mail-adresse.

3. Definitioner

Loven kræver, at personoplysninger behandles lovligt, i god tro og på en forståelig måde for den pågældende person ("legalitet, forarbejdning i god tro, gennemsigtighed"). For at sikre dette informerer vi dig om de enkelte juridiske definitioner, der også bruges i denne fortrolighedserklæring:

1. Personlige data

"Personoplysninger": Oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede"). Som identificerbar fysisk person forstås en person, der direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af opgaven til en identifikator såsom et navn, kan identificeres et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle funktioner, der afspejler den fysiske fysiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.

2. Behandling

er "behandling" af hver, med eller uden hjælp af automatiserede processer, en bestemt handling eller af en sådan proces, der er tilknyttet personoplysninger såsom indsamling, indsamling, organisationen, arrangement, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning , brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for bestemmelse, matchning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

3. Begrænsning af forarbejdning

"Begrænsning af behandling" er mærkning af personoplysninger gemt med det formål at begrænse sin fremtidige behandling.

4. Profilering

"Profilering": enhver form for elektronisk behandling af personoplysninger, som er, at disse personlige data anvendes til at vurdere bestemte personlige aspekter vedrørende en fysisk person, i særlige aspekter i relation til jobbet ydeevne, økonomiske situation, helbred, at analysere eller forudsige personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af lokaliteten for den fysiske person.

5. Pseudonymisering

"Pseudonymer" er den behandling af personoplysninger på en måde, at personoplysninger ikke længere kan tildeles et bestemt emne uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat disse yderligere oplysninger skal opbevares separat og tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads for at sikre, at personoplysninger Data kan ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.

6. Filsystem

"Filsystem": enhver struktureret indsamling af personoplysninger, der er tilgængelig efter specifikke kriterier, uanset om samlingen er centraliseret, decentraliseret eller organiseret efter funktionelle eller geografiske overvejelser.

7. Ansvarlig

"Ansvarlig" er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, formål og med hvilke behandlingen af ​​personoplysninger; formålet med og hjælpemidlerne ved behandlingen fastlagt i EU-retten eller lovgivningen i medlemsstaterne, den ansvarlige eller de specifikke kriterier udnævnelsen i overensstemmelse med EU-retten eller lovgivningen i medlemsstaterne kan tilvejebringes.

8. Processor

"Processor": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et organ eller organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

9. Modtager

"Modtager": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller anden enhed, til hvem personoplysningerne videregives, uanset om det handler om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere. Behandling af sådanne data af de nævnte myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med forarbejdningsformålene.

10. tredje

"Tredjemand" er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller andet organ end den registrerede, den ansvarlige, processoren og de personer, der har beføjelse fra den ansvarshavende eller processoren til at bearbejde personrelaterede data.

11. Samtykke

Et "samtykke" fra den pågældende er en frivillig og utvetydigt givet hensigtserklæring i form af en erklæring eller en anden identificerbar bekræftende handling, hvorved den pågældende person udtrykker viden om, at personen er indforstået med behandlingen af den personlige data.

4. Sikkerhed og beskyttelse af dine personlige data

Vi anser det som vores primære ansvar at beskytte fortroligheden af ​​de personlige oplysninger, du giver, og at beskytte den mod uautoriseret adgang. Derfor bruger vi de yderste pleje og state of the art sikkerhedsstandarder for at sikre maksimal beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Dine personlige data overføres sikkert via kryptering. Dette gælder for dit informative besøg på hjemmesiden samt til en ordre i webshoppen. Vi bruger kodningssystemet TLS (Transport Layer Security, SSL-efterfølgerprotokollen).

Som privat virksomhed er vi underlagt principperne i den europæiske persondatalov (GDPR) samt af den føderale lov om databeskyttelse (Act-ny) og Telemedia (TMG). Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at databeskyttelsesreglerne respekteres både af os og af vores eksterne serviceudbydere.

5. Forarbejdningens lovlighed

Behandlingen af ​​personoplysninger er kun lovlig, hvis der er et retsgrundlag for behandling. Retsgrundlaget for behandlingen kan i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, oplyst. a - f DSGVO (GDPR) i særdeleshed:

a. Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger vedrørende ham til et eller flere specifikke formål;

b. behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, den kontraherende part er den person, eller gennemførelse af præ-kontraktuelle foranstaltninger, der gennemføres på anmodning af den registrerede;

c. behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som den registeransvarlige er underlagt

d. behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre fysiske personers vitale interesser

e. behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave i samfundets interesse eller gjort i udøvelse af offentlig myndighed, som blev overført til controlleren;

f.  behandlingen er nødvendig for at beskytte den ansvarliges eller tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger, dominerer, især hvis den omhandlende person er et barn ,

6. Oplysninger om indsamling af personoplysninger

I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger, når vi bruger vores hjemmeside. Personlige data er f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse, brugeradfærd.
Efter kontakt med os via e-mail eller via en kontaktformular, lagres de data, som du (din e-mail-adresse, hvis det er relevant, dit navn og telefonnummer) af os til at besvare dine spørgsmål. Vi sletter dataene i denne forbindelse, efter at lagringen ikke længere er nødvendig, eller behandlingen begrænses, hvis der er krav om lovligpligtig opbevaring.

7. Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

Ved blot oplysende brug af hjemmesiden, altså hvis du ikke registrerer eller køber noget eller på anden måde giver oplysninger til os, indsamler vi ikke personoplysninger. Ikke desto mindre kan din browser sende yderligere data (skrifttyper, opløsning, browser version) til vores server. Mere om dette under "Server-Logs-Files".

8. Server-Logs-Files

Udbyderen af ​​websiderne indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogs. Disse filer indeholder oplysninger i anonym form og overføres automatisk til os af din browser. Og faktisk:

a. brugt operativsystem

b. browser type og browser version

c. værtsnavn på adgangscomputeren

d. referrer URL

e. dato og klokkeslæt for serverforespørgslen

Disse data kan normalt ikke overdrages til bestemte personer. En fusion af disse data med andre datakilder vil ikke blive gjort. Udbyderen har brug for disse oplysninger for at kunne analysere og korrigere fejl, der opstår i forbindelse med levering af sine tjenester. Vi forbeholder os ret til, hvis vi bliver opmærksomme på konkrete indikationer for ulovlig brug, at kontrollere disse data med tilbagevirkende kraft.

Server-logfilerne lagres også kun i anonym form.

9. Brug af cookies

For besøgende på vores hjemmeside er brugen af ​​enhver form for cookies frafaldet.

For kunder i vores webshop frafaldes brugen af ​​enhver form for cookies.

10. Andre funktioner og tilbud på vores hjemmeside

Ud over den rent informative brug af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. For at gøre dette skal du generelt give andre personlige oplysninger, som vi bruger til at levere tjenesten, og som de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder for.

Til dels bruger vi eksterne tjenesteudbydere til at behandle dine data. Disse er blevet omhyggeligt udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og kontrolleres jævnligt.

Vi kan også videregive dine personlige data til tredjemand, hvis specielle tilbud udbydes, ved konkurrencer, kontrakter eller lignende tjenester fra os tilbudt sammen med partnere. For mere information henvises til dine personlige data eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet.

Så vidt vores tjenesteudbydere eller partnere er baseret i et land uden for de europæiske økonomiske samarbejde (EØS), informerer vi dig om konsekvenserne af dette faktum i beskrivelsen af tilbuddet.

11. Brug af vores webshop

Hvis du ønsker at bestille i vores butik, er det nødvendigt, for indgåelsen af ​​kontrakten, at du giver dine personlige oplysninger, som vi har brug for til at behandle din ordre. Obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​kontrakterne, er markeret særskilt, yderligere detaljer er frivillige. Vi behandler de data, du har leveret til at behandle din ordre. Retsgrundlaget for dette er § 6 stk. 1 sætning 1 lit. b DSGVO (GDPR).

På grund af kommercielle- og skatteregler er vi forpligtet til at gemme din adresse, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år.

For at forhindre uautoriseret tredjeparts adgang til dine personlige oplysninger, især finansielle oplysninger, er bestillingsprocessen krypteret ved hjælp af TLS-teknologi.

12. Fortrolighedspolitik, når du bruger eksterne udbydere af betalingstjenester

Vi tilbyder forskellige betalingsmetoder til brug af webshoppen ved hjælp af en betalingstjenesteudbyder. I dette tilfælde overføres personoplysninger til sidstnævnte. Retsgrundlaget for overførslen er § 6 stk. 1 sætning 1 tændt. a og b DSGVO (GDPR).

13. Nyhedsbrev

Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som informerer dig om vores aktuelle interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser er navngivet i samtykkeerklæringen.

Tilmelding til vores nyhedsbrev kan kun ske i forbindelse med en ordre.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til afsendelse af nyhedsbrevet og afmelde dig nyhedsbrevet. Tilbagekaldelse kan du give til service@green-zones.de, ved en meddelelse til de i kolofonen oplyste kontaktinformationer eller på det link, der forefindes i samtlige nyhedsbreve.

14. Kontaktformular

Hvis du bruger vores kontaktformular, gemmes dine oplysninger til forarbejdningsformål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

15. Børn

Vores tilbud er grundlæggende for voksne. Personer under 18 år må ikke indsende personlige oplysninger til os uden samtykke fra deres forældre eller værger.

16. Green-Zones App

Vi kører forskellige hjemmesider omkring emnet miljømærker til køretøjer (i det følgende benævnt "hjemmeside"), der drives sammen med appen Green Zones. For at installere appen skal du muligvis først indgå en brugeraftale med en tredjepart (f.eks. IOS App Store, Google Play Butik) for at få adgang til en tredjeparts portal eller online butik.

EES European Eco Service GmbH er ikke part i en sådan aftale og har ingen indflydelse på tredjeparts databehandling. Du kan finde ud af, hvilke data og hvordan det behandles under registreringen i online-butikken med databeskyttelseserklæringen fra tredjepart. Download fra online-butikken er rent rent frivilligt. Appen er gratis i sin grundlæggende funktion, men vi påpeger, at forbindelsesomkostninger kan gælde. Nogle funktioner er kun forbeholdt kunder eller forretningspartnere i EES European Eco Service GmbH. For at kunne bruge disse funktioner er en identifikation nødvendig.

Nogle tjenester i appen kræver en netværksforbindelse. Appen tilgår selv denne status. Dette bliver ikke gemt.

Appen bruger push-tjenester fra operativsystemproducenter. Disse er tekstbeskeder, der vises på skærmen med dit samtykke, og som aktivt informerer dig om nyheder fra EES European Eco Service GmbH. Hvis der bruges Push Services, vil en Apple Device Token eller et Google Registration ID blive tildelt. Formålet med deres brug af os er udelukkende levering af push-tjenester. Disse er kun krypterede, anonyme enheds-id'er. En tydelig forbindelse til dine data er udelukket. Hvis du ikke vil have denne funktionalitet i appen, kan du justere dette i henhold til enhedens indstillinger. Hvis du vil afmelde fra push-beskederne, kan du bruge opt-out-indstillingen i appen under Indstillinger / Notifikationer. Der kan brugeren aktivere og deaktivere push-beskeder. Desuden kan modtagelsen af push-meddelelser også deaktiveres via operativsystemet.

Hvis du udfylder en formular i appen, kan formulardataene gemmes i appen og videresendes til os.

For at opretholde sessioner anvendes anonyme cookies. Disse udløber efter brug af appen og tillader ikke nogen konklusioner om din identitet.

Når du bruger appen, skal en bestemmelse af brugerens placering baseret på sensorens terminaler i stedet (for eksempel via GPS, celletårne ​​eller WLAN).

Personlige data behandles kun som en del af brugen af ​​appen for at kunne tilbyde dig brug af appen og dens tjenester.

Grundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1 lit. b DSGVO (GDPR), som gør det muligt at behandle data for at opfylde en kontrakt eller forud for kontraktlige foranstaltninger.

17. Den pågældende persons rettigheder

1. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af ​​personoplysningerne er baseret på et givet samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelsen af ​​samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på grundlag af samtykke, indtil tilbagekaldelsen.

For udøvelsen af ​​fortrydelsesretten kan du altid kontakte os.

2. Ret til bekræftelse

Du har ret til at spørge den ansvarlige for at bekræfte, at vi behandler personlige oplysninger vedrørende dig. Du kan til enhver tid anmode om bekræftelse ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

3. Ret til information

Hvis personoplysninger behandles, kan du til enhver anmodning få information om de personlige oplysninger og følgende oplysninger:

a. forarbejdningsformål;

b. de kategorier af data, der behandles;

c. de modtagere eller kategorier af modtagere, som de personlige oplysninger bliver eller er blevet videregivet, især ved modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;

d. hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilke der gemmes personoplysninger, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastsættelse af denne varighed;

e. eksistensen af en ret til at rette eller slette personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af den ansvarlige eller tilbagekaldelelsesretten for behandlingen af data;

f. eksistensen af ​​en ret til at klage til myndighederne;

g. hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​data;

h. eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk 1 og 4 DSGVO (GDPR) og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om det involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den pågældende person.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive informeret om de relevante garantier i overensstemmelse med artikel 46 DSGVO (GDPR) i forbindelse med indsendelse. Vi giver en kopi af de personlige data, som er genstand for behandling til rådighed. For alle andre kopier, som du anvender person, kan vi kræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Sendes ansøgningen elektronisk, skal oplysningerne gives i et standard elektronisk format, medmindre der ikke oplyses noget andet. Retten til at modtage en kopi i henhold til punkt 3, berører ikke andre personers rettigheder og friheder.

4. Ret til at korrigere

Du har ret til at afkræve os øjeblikkelig rettelse af respektive forkerte persondata højre. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at ufuldstændige, personrelaterede data rettes - også ved hjælp af en supplerende meddelelse

5.Ret til annullering („retten til at blive glemt")

Du har ret til at forlange af de ansvarlige, at data, der er relaterede til dig, straks slettes, og vi er forpligtet til at slette personlige data straks, medmindre en af ​​følgende årsager gælder:

a. De personlige data til de formål, hvortil de indsamles eller behandles på anden måde, ikke længere er nødvendige.

b. Den pågældende trækker sit samtykke til behandling i henhold til artikel 6, stk 1 bogstav a eller artikel 9, stk 2 punkt DSGVO (GDPR), og der er mangel på andet retsgrundlag for behandlingen.

c. Den pågældende i overensstemmelse med artikel 21 personer, afsnit 1 DSGVO (GDPR) objekt med behandling og der er ingen altovervejende legitime grunde til behandling før, eller den pågældende i overensstemmelse med artikel 21 personer, punkt 2 DSGVO (GDPR) objekt til behandling én.

d. De personlige data er blevet behandlet ulovligt.

e. Sletningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, hvor den ansvarlige er hjemmehørende.

f. Data blev indsamlet i form af udbudte informationssamfundstjenester i overensstemmelse med artikel 8, punkt 1 DSGVO (GDPR).

Har den ansvarlig offentliggjort data, er han forpligtet henhold til punkt 1 til sletning, desuden skal der træffes passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementeringen, herunder teknisk slags at meddele registeransvarlige, der behandler personoplysninger, at den pågældende person har krævet sletning af alle links til disse personlige data eller kopier eller gengivelser af personoplysninger.

Retten til at blive slettet (“retten til at blive glemt“), består ikke, hvis bearbejdningen tjener:

a. at udøve retten til ytringsfrihed og information;b. for at overholde en retlig forpligtelse, som kræver behandling efter lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, hvor den ansvarlige er hjemmehørende, eller udførelsen af en opgave, der er af almen interesse, og udføres i udøvelse af offentlig myndighed, som blev overført til den ansvarlige;c. af hensyn til den offentlige folkesundhed i overensstemmelse med artikel 9, punkt 2, afsnit H og I, og artikel 9, stk 3 DSGVO (GPDR);d. til arkivering formål i den offentlige interesse, videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk 1 DSGVO (GPDR), samt den i afsnit 1  nævnte ret hvis virkeliggørelse af bearbejdningens formål gøres umuligt eller indskrænkes betydeliger, ellere. at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

6. Ret til begrænsning af berarbejdning

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personlige data, hvis en af ​​følgende betingelser gælder:

a. nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne

b. behandlingen er ulovlig, og den registrerede nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af ​​personoplysningerne;

c. den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men at den registrerede har brug for dem for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller

d. den pågældende person modsætter sig bearbejdning i henhold til artikel 21, stk 1 GDPR, så længe det er endnu ikke klart, om de legitime grunde til anklagen mod dem opvejer den pågældende person.

Hvis behandlingen er begrænset i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat ovenfor bearbejdes disse personoplysninger - bortset fra deres opbevaring - kun med samtykke fra den enkelte eller for etablering, motion eller forsvare retskrav eller for at beskytte rettighederne for enhver anden person eller enhed eller af årsager, en vigtig offentlig interesse for Unionen eller en medlemsstat.

For at udøve retten til at begrænse behandlingen kan den registrerede kontakte os til enhver tid ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

7. Ret til dataoverførbarhed

Du har ret til, at de personoplysninger, som du har givet os, leveres i et struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format, og du har ret til disse oplysninger en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne forudsat skulle overføres, forudsat at:

a. behandlingen på et samtykke i henhold til artikel 6, stk 1 bogstav a eller artikel 9, stk 2 baseret bogstav a eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk 1, litra b og DSGVO GDPR).

b. behandlingen foregår ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver retten til dataoverførbarhed i overensstemmelse med stk. 1, har du ret til at indhente, at personoplysningerne overføres direkte fra den ansvarlige til en anden, så vidt det er teknisk muligt. Udøvelsen af ​​retten til dataoverførbarhed berører ikke retten til annullering (retten til at blive glemt). Denne ret gælder ikke for behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave af almen interesse eller i udøvelse af officiel myndighed, der er delegeret til den registeransvarlige.

8. Ret til indsigelse

Du har ret, med begrundelse i netop din situation til enhver tid med behandling af personlige oplysninger om dig, som finder sted på grundlag af bogstav e eller f GDPR på grundlag af artikel 6, stk at indgive modsigelse; Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Den ansvarlige ikke længere behandle personoplysninger, medmindre det kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som opvejer interesser, rettigheder og friheder registrerede, eller behandlingen er for etablering, motion eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på at drive direkte post, har du ret til at til enhver tid protestere mod behandling af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan reklame; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføring, bliver personoplysningerne ikke længere behandlet til disse formål.

Hvad angår brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, kan du udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

Du har ret, med begrundelse i netop din situation over for hvilket du relevant behandling vedrørende Dem af personoplysninger, der foretages til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk 1, til at appellere, medmindre behandlingen er nødvendig for at opfylde en offentlig interesse opgave.

Indsigelsesretten kan til enhver tid udøves ved at kontakte den ansvarlige person.

9. Automatiserede beslutninger fra sag til sag, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - der vil have retsvirkning eller tilsvarende påvirke dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen:

a. nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige

b. er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og hvor en sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til sikring af den registreredes rettigheder, friheder og legitime interesser, eller

c. med den registreres udtrykkelige samtykke.

Den ansvarlige træffer passende foranstaltninger for at beskytte de rettigheder og friheder og legitime interesser for den registrerede, herunder mindst retten til at opnå af en persons indgriben på den del af de ansvarlige, at en erklæring om sin egen position og til at anfægte afgørelsen tilhører.

Denne ret kan til enhver tid udøves af den registrerede ved at henvende sig til den ansvarlige person.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

De har også, uanset eventuelle ellers administrativ eller retsmiddel, til højre klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor deres bopæl, deres arbejdsplads eller placeringen af ​​den påståede overtrædelse, hvis den pågældende er af den opfattelse, at behandlingen af ​​denne bekymring dem personlige data overtræder denne forordning.

Den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os, er:

Berlin kommissær for databeskyttelse og frihed til information

Friedrichstr. 219

10969 Berlin

Telefon: 030 13889-0

Fax: 030 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

11. Ret til effektivt retsmiddel

Du har uden at det berører enhver tilgængelig administrativ eller ikke-retsmiddel, herunder retten til at appellere til en myndighed i henhold til artikel 77 DSGVO (GDPR) retten til en effektiv domstolsprøvelse,  hvis myndighederne mener at bearbejdningen ikke har været i overensstemmelse med, eller overtrådt, denne forordning vedrørende dine personlige oplysninger.

18. Anvendelse af Matomo (tidligere Piwik)

(1) Denne hjemmeside anvender Matomo, en open source webanalysetjeneste, til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af ​​vores hjemmeside. Med statistikken kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af ​​Matomo er § 6 stk. 1 sætning 1 lit. f DSGVO (GDPR).

(2) Denne webanalysetjeneste kræver ikke cookies. Indstillingerne for Do-Not-Track i din browser tages i betragtning. Oplysningerne om brugen af ​​denne hjemmeside vil ikke blive videregivet til tredjepart.

(3) Denne hjemmeside bruger Matomo med udvidelsen "AnonymizeIP". Som følge heraf bliver IP-adresser straks anonymiseret og forkortet yderligere behandlet, og en direkte personlig reference kan således udelukkes. IP-adressen, som Matomo sender fra din browser, vil ikke blive slået sammen med andre data indsamlet af os.

(4) Eventuelt overførte personlige data ved hjælp af kontaktformularen gemmes ikke af Matomo. Tilsvarende vil indgangen af ​​en ordre af Matomo ikke gemmes, overdragelse af en bestemt ordre til data i Matomo er ikke mulig.

(5) Matomo-programmet er et open source-projekt. Tredjeparts personlige oplysninger er tilgængelige på matomo.org/privacy-policy/.

19. Integration af OpenStreetMap (OSM)

(1) På denne hjemmeside bruger vi tilbuddet af OpenStreetMap. Dette er et gratis projekt fra OpenStreetMap Foundation. Dette giver os mulighed for at vise dig kort direkte på hjemmesiden, så du nemt kan bruge kortfunktionen.

(2) Ved at besøge hjemmesiden Data overføres i henhold til punktet "indsamlingen af ​​personlige data, når du besøger vores hjemmeside" til OpenStreetMap Foundation.

(3) For mere information om formålet med og omfanget af dataindsamling og behandling af udbyderen, henvises til de respektive fortrolighedspolitik findes på https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

20. Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funktion tjener primært til at skelne mellem, om en indgang er foretaget af en fysisk person, eller om den misbruges af mekanisk og automatiseret behandling. Tjenesten inkluderer musens bevægelse foretaget af brugeren, afsendelse af IP-adresse, det sprog, der er indstillet i browseren, skærm- og vinduesopløsning, tidszone og installation af browser-plug-ins og udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. f GDPR baseret på vores legitime interesse i at etablere individuelt ansvar på Internettet og undgå misbrug og spam.

I tilfælde af transmission af personlige data til Google LLC. baseret i USA, Google LLC. certificeret til den amerikansk-europæiske databeskyttelseskonvention "Privacy Shield", der garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: www.privacyshield.gov/list

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles erklæring om databeskyttelse kan ses på: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

21. Brug af vores webshop

(1) Hvis du ønsker at bestille i vores webshop, er det nødvendigt for indgåelsen af ​​kontrakten, at du leverer dine personlige data, som vi har brug for til at behandle din ordre. Obligatorisk information, der kræves til behandling af kontrakterne, er markeret separat; yderligere information er frivillig. Vi behandler de data, du giver for at behandle din ordre. Vi kan også videregive dine betalingsoplysninger til vores husbank. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. b GDPR.

(2) På grund af kommercielle og skatteretlige krav er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og ordredata i en periode på ti år.
 
(3) For at forhindre uautoriseret adgang fra tredjeparter til dine personlige data, især økonomiske data, er ordreprocessen krypteret ved hjælp af SSL / TLS-teknologi.

22. Databeskyttelsesbestemmelser, når der anvendes eksterne betalingstjenesteudbydere

(1) Vi tilbyder flere betalingsmetoder til brug af webshoppen og bruger forskellige betalingstjenesteudbydere. Afhængigt af hvilken betalingsmetode du vælger, overføres forskellige data til den respektive betalingstjenesteudbyder. Det juridiske grundlag for overførslen er artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra a GDPR. Vi viser vores betalingstjenesteudbydere til dig nedenfor.

1.    PayPal
Hvis du vælger PayPal-betalingsmetode, overføres dine personlige data til PayPal. Forudsætningen for at bruge PayPal er at åbne en PayPal-konto. Når du bruger eller åbner en PayPal-konto, skal dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse overføres til PayPal. Det juridiske grundlag for overførslen af ​​data er artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR (behandling for at opfylde en kontrakt).

Operatøren af ​​betalingstjenesten PayPal er:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-Mail: impressum@paypal.com

Med PayPal-betalingsmulighed giver du samtykke til overførsel af personlige data såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse til PayPal. Hvilke andre data indsamles af PayPal, er resultatet af den respektive databeskyttelseserklæring fra PayPal. Dette kan findes på: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.    Novalnet

(1) Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Novalnet AG på dette websted. Novalnet AG er en fuld betalingstjenesteudbyder, der bl.a. tager sig af betalingsbehandling.

Hvis den pågældende person vælger en betalingsmetode under bestillingsprocessen i onlinebutikken, overføres dataene fra den pågældende person automatisk til Novalnet AG. Ved at vælge en betalingsmulighed giver den pågældende person samtykke til overførslen af ​​personoplysninger for at behandle betalingen.

(2) De personoplysninger, der overføres til Novalnet, er normalt fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og andre data, der er nødvendige for at behandle en betaling . Personlige data relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købekontrakten. Især kan der være gensidig udveksling af betalingsoplysninger, såsom bankoplysninger, kortnummer, udløbsdato og CVC-kode, data om varer og tjenester, priser.

(3) Overførslen af ​​data har især til formål at kontrollere identitet, administration af betalinger og forebyggelse af svig. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, overfører personoplysninger til Novalnet AG, især hvis der er en legitim interesse i transmissionen. De personoplysninger, der udveksles mellem Novalnet AG og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres af Novalnet AG til kreditbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere din identitet og kreditværdighed.

(4) Novalnet AG videregiver også personoplysningerne til tjenesteudbydere eller underleverandører, for så vidt dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, eller oplysningerne skal behandles.

(5) Den registrerede har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra Novalnet AG tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller transmitteres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

23. Processorer

Vi bruger eksterne tjenesteudbydere (processorer) f.eks. B. til afsendelse af varer, nyhedsbreve eller betalingsbehandling. Der er afsluttet separat ordrebehandlingsdata med tjenesteudbyderen for at sikre beskyttelsen af ​​dine personlige data.

24. Opdatering og ændring

Databeskyttelseserklæringen skal fra tid til anden tilpasses de faktiske omstændigheder og den videreudviklede juridiske situation. Kontroller databeskyttelseserklæringen i hvert enkelt tilfælde, før du bruger vores tilbud for at være opdateret med ændringer eller opdateringer.

Dato: 30-12-2020