Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strona, aplikacje i serwis danych Dane stref ekologicznych

Mapy, zasady oraz status wjazdu do strefy ekologicznej

Mapy stref ekologicznych
Każdy użytkownik może bez ograniczeń korzystać w sieci z Green-Zones albo w bezpłatnej aplikacji Green-Zones z każdej mapy, rozpoznać granice strefy, a funkcją zoomowania sprawdzić wszystkie szczegóły uruchomionej strefy ekologicznej.

Regulacje stref ekologicznych
Każda strefa ekologiczna Europy ma bardziej lub mniej skomplikowane regulacje wjazdu dla różnych typów pojazdu, jak np. samochody osobowe, autobusy, ciężarówki, samochody kempingowe, oldtimery, pojazdy dla niepełnosprawnych, samochody wynajęte, etc.
Poza tym strefy ekologiczne mają regulacje ważności, jak np. dni tygodnia i godziny ograniczeń wjazdu, regulacje dla dni wolnych i regulacje wyjątkowe. Do tego dochodzą przyszłe i planowane zmiany powierzchni strefy, zaostrzenia regulacji dostępu w bliskiej i dalekiej przyszłości jak również ogólne i specjalne zakazy jazdy dla określonych typów pojazdu i klas pojazdu, jak również ustalone mandaty różnej wysokości przy wykroczeniach przeciwko regulacjom. Dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów są te regulacje widoczne w aplikacji Green-Zones. Dla autobusów, ciężarówek i pozostałej floty w aplikacji Green-Zones Flota.

Status wjazdu strefy ekologicznej
Czy pojazdy mogą wjechać do strefy zależne jest od jej (czasami ponad 20) właściwości, które mogą być połączone z wyjątkami. W każdym przypadku lokalne władze mogą ogłaszać blokady zależne od pogody z powodu pyłu zawieszonego, tlenku azotu, tlenku siarki i ozonu, które ustalają czasowe wjazdy dla konkretnych pojazdów z lub bez ostrzeżenia.

Aktualny status wjazdu w czasie rzeczywistym i względnie dla następnego dnia nie jest widoczna dla użytkowników w sieci lecz tylko w aplikacji Green-Zones (dla osobówek i lekkich pojazdów) i w aplikacji Green-Zones Flota (dla autobusów/ciężarówek).