Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Londyn ZEZ - Wielka Brytania

Dzielnice London Borough of Islington i Hackney znajdują się odpowiednio na północ i północny wschód od centrum miasta. Islington, o szacunkowej populacji 215 700 mieszkańców, i Hackney, z około 275 900 mieszkańców, to londyńskie gminy w Inner London, w Anglii.

Londyńska strefa ekologiczna ZEZ weszła w życie 01.07.2018 i obejmuje dwie londyńskie gminy. W Islington dotyczy to ulic Charlotte Road, Rivington Street, aż do skrzyżowania z Great Eastern Street.
W Hackney ulice Blackall Street, Cowper St, Paul St, Singer Street, Tabernacle St i Willow Street są objęte strefą.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Londyn ZEZ - Wielka Brytania
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.07.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
stałe obowiązująca , od poniedziałku do piątku od 7.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.00
Grzywna:
150 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
London Borough of Islington i Hackney są okręgami miasta Londyn. Obydwa leżą bezpośrednio na północ i północny wschód od centrum miasta.
W Islington objęto następujące ulice: Charlotte Road, Rivington Street, każdorazowo do skrzyżowania z Great Eastern Street.
W Hackney objęto następujące ulice: Blackall Street, Cowper St, Paul St (na północ od skrzyżowania z Leonard Street), Singer Street, Tabernacle St (na północ od skrzyżowania z Leonard Street), Willow Street.