Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Londyn ULEZ - Wielka Brytania

Położony nad Tamizą na południu Anglii Londyn jest trzecim co do wielkości miastem w Europie z 8 milionami mieszkańców. Londyn jest stolicą Anglii i Wielkiej Brytanii.

Centrum Londynu jest najbardziej centralną częścią Londynu, obejmującą kilka dzielnic. Znajduje się tu historyczne centrum Londynu oraz centralna dzielnica biznesowa Londynu.

Londyńska strefa ekologiczna ULEZ zostanie wprowadzona 08.04.2019 r. Strefa Ultra Low Emission Zone znajduje się w centrum Londynu i jest zgodna z obszarem starej Congestion Charging Zone lub strefy T-Charge.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

REG-Certificate do angielskich stref ekologicznych

W strefach ekologicznych Londynu (LEZ + ULEZ) dla wielu typów pojazdu wymagana jest przed wjazdem rejestracja i uiszczenie opłat, w celu uniknięcia wysokich mandatów.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii rejestracja jest przewidziana tylko wtedy, gdy nie odpowiadają one standardowi.

Ponieważ rejestracja jest czasochłonna i skomplikowana, Green-Zones oferuje od jesień 2019 odpowiednie usługi dla różnych typów pojazdu i wystawia zarejestrowanemu pojazdowi
Green-Zones REG-Certificate. Bliższe informacje wkrótce tutaj.
Zaprojektowany przez Green-Zones certyfikat (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Wielkiej Brytanii. Certyfikat rejestracji nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Londyn ULEZ - Wielka Brytania
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
08.04.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
290 € - 1160 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ultra niskiej emisji znajduje się w centralnym Londynie (London Central) i pokrywa się z obszarem starej Congestion Charging Zone, względnie T-Charge Zone, które były obowiązujące do 07.04.2019.