Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Londyn LEZ - Wielka Brytania

Londyńska Strefa Ekologiczna LEZStruktura administracyjna Greater London składa się z 32 dzielnic i miasta Londyn, które rozciąga się na powierzchni 1.584 km². Liczba ludności przekracza 8,5 miliona. W Greater London mieszka około 13,6 mln ludzi. Greater London obejmował wszystkie obszary zabudowane w pasie zieleni.

Strefa środowiskowa LEZ w Londynie weszła w życie 04.02.2008 r. i obejmuje większość Greater London. Wszystkie drogi w Greater London są wliczone w cenę.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

REG-Certificate do angielskich stref ekologicznych

W strefach ekologicznych Londynu (LEZ + ULEZ) dla wielu typów pojazdu wymagana jest przed wjazdem rejestracja i uiszczenie opłat, w celu uniknięcia wysokich mandatów.

Ponieważ rejestracja jest czasochłonna i skomplikowana, Green-Zones oferuje od jesień 2019 odpowiednie usługi dla różnych typów pojazdu i wystawia zarejestrowanemu pojazdowi
Green-Zones REG-Certificate. Bliższe informacje wkrótce tutaj.
Zaprojektowany przez Green-Zones certyfikat (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Wielkiej Brytanii. Certyfikat rejestracji nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Londyn LEZ - Wielka Brytania
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
04.02.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
290 € - 1160 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje większość aglomeracji Londynu. Wszystkie ulice w aglomeracji Londynu, które prowadzą do Heathrow oraz części M1 i M4 są częścią strefy. Nie znajduje się w niej jednak M25 (chociaż leży w środku granic GLA)