Green-Zones.eu › Strefy ekologiczne › Węgry › Budapeszt

Strefa ekologiczna Budapeszt

Ważne!

W Budapeszcie znajduje się siedemnaście stref ekologicznych: Budapeszt Pesterzsébet, Budapeszt Dél-Pest 1, Budapeszt Dél-Pest 2, Budapeszt Csepel, Budapeszt Csepel-Csillagtelep, Budapeszt Dél-Buda, Budapeszt Kelenvölgy, Budapeszt Buda, Budapeszt Hegyvidék, Budapeszt Észak-Buda 1, Budapeszt Észak-Buda 2, Budapeszt Észak-Pest, Budapeszt Kelet-Pest, Budapeszt Pest, Budapeszt Közép-Pest, Budapeszt Miasto (Zima), Budapeszt Miasto (antismog)

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Pesterzsébet - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa obejmuje dzielnicę Pesterzsébet, za wyjątkiem ulicy Béga utca.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Pest 1 - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa Dél–Pest 1 ograniczona jest drogą na lotnisko Ferihegyi, Üllői út, Könyves Kálmán körút, Mester utca, Máriássy utca, Soroksári út, Vágóhíd utca, Lechner Ödön fasor, Boráros tér, rzeką Dunaj, Soroksári, dopływem Dunaju i granicą miasta.
Regulacjami strefy Del-Pest 1 nie jest objęta leżąca w środku strefa Dél-Pest 2, autostrada M0, dojazdowy odcinek M5 (pomiędzy Nagykőrösi út i granicą miasta), główna ulica Gyáli út (odcinek między Határ út i Könyves Kálmán körút) oraz ulica Nagykőrös út (odcinek między Határ út i Großmarkttor).

W znacznych częściach strefy regulacje nie dotyczą żyjących tam mieszkańców. Nie są oni objęci regulacjami wjazdu.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Pest 2 - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 12:00h-17:00h + 19:00h-10:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Regulacjami objęta jest wschodnia część dzielnicy Del-Pest, za wyjątkiem niektórych obszarów specjalnych i ulic. Zobacz mapę strefy.

W niektórych częściach strefy ekologicznej Del-Pest 2 regulacja nie dotyczą jednak żyjących w niej mieszkańców. Dotyczy to szczególnie następujących ulic: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca do Gyöngyvirág utca), Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út do Hofherr Albert utca 3), Jegenyefa sor, Katona József utca (Hofher Albert utca bis Temesvár utca), Lakatos út (Nefelejcs utca bis Jegenyefa sor), Liget utca, Nefelejcs utca (Lakatos út bis Csillag utca) i Temesvár utca.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Csepel - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa obejmuje całe dzielnicę Csepel, za wyjątkiem strefy Csepel–Csillagtelep.

Dla mieszkańców zwolnione są obszary fabryki Csepel oraz obszaru granicznego Dunaju. Obszar graniczny Dunaju ograniczony jest przez Budafoki út, Csőgyár utca, Corvin út, Védgát utca, Gubacsi hídfő i Soroksári Duna ág. Również wolne dla mieszkańców są ulice Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (granica miasta do Posztógyár utca), II. Rákóczi Ferenc út, Betű utca, Magyar utca, Karácsony Sándor utca, Mansfeld Péter utca, Posztógyár utca, Csepeli út (granica miasta do Lámpás utca), Duna utca, Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca do Sás utca) i Teller Ede utca (Csepeli Gerincút).

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Csepel–Csillagtelep - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa obejmuje cały obszar dzielnicy Csepel-Csillagtelep.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Buda - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Granicą strefy ekologicznej jest dzielnica Dél–Buda. Nie dotyczy to autostrad M0 i M6, odcinka drogi głównej nr 6 przy granicy miasta do M0 oraz leżącej w środku strefy Kelenvölgy.

Dla mieszkańców strefy ekologicznej Dél–Buda wiele obszarów i ulic jest wyjęte z zakazu. Są to ulice:
Balatoni út (od M0 do Szabadkai utca), Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út do Hunyadi János út), Budaörsi út (Egér út do granicy miasta), Campona utca, Egér út (M1–M7 odcinek dojazdu do Kőérberki út), Dombóvári út (Budafoki út do Vízpart utca), Dózsa György út (Balatoni út do Kamaraerdei út), Fonó utca, Gyár utca, Hauszmann Alajos utca (Budafoki út do Szerémi út), Háros utca, Hengermalom utca (Szerémi út do rzeki Dunaj), Hunyadi János út, Kőérberki út (Egér út do Repülőtéri út), Rákóczi híd, Repülőtéri út, Nagytétényi út (Jókai Mór utca do Vágóhíd utca i Bányalég utca do granicy miasta), Szabadkai út (odcinek Balatoni út 20–22) , Szerémi út (Hengermalom utca do Hauszmann Alajos utca), Vilmos utca (odcinek 6 ulicy głównej i Nagytétényi út).
Dodatkowo nie jest objęte skrzyżowanie ulicy głównej nr 6 (odcinek M0 do Hunyadi János út).

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Kelenvölgy - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Granice strefy wynikają z całej dzielnicy Kelenvölgy, ograniczonej przez Egér út na zachodzie, Ady Endre út na południu jak również linię kolejową na północy i wschodzie.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Buda - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 07:00h-18:00h + 22:00h-05:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Granice strefy ekologicznej odpowiadają dzielnicy Buda. Nie dotyczy to wewnętrznej strefy ochronnej, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Hegyvidék - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Granice strefy ekologicznej odpowiadają dzielnicy Hegyvidék. Nie dotyczy to wewnętrznej strefy ochronnej, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze.

Mieszkańcy mogą korzystać z drogi głównej M1–M7 pomiędzy granicą miasta i Egér út oraz Budaörsi út (granica miasta do Egér út).

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Buda 1 - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna leży w dzielnicy Észak–Buda. Nie dotyczy to leżącej wewnątrz strefy ochronnej, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze, jak również strefy Észak–Buda 2 z jej odrębnymi regulacjami.
Dodatkowo strefa ekologiczna nie obejmuje mostu Árpád, ulic Batthyány utca, Bécsi út (pomiędzy Vörösvári út i granicą miasta), Rákóczi utca, Szentendrei út (Vörösvári út do Rákóczi utca) jak również Vörösvári út.

W znacznych częściach strefy ekologicznej Észak-Buda 1 regulacje nie obowiązują dla żyjących w niej mieszkańców. Nie dotyczą ich ograniczenia strefy ekologicznej.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Buda 2 - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 07:00h-18:00h + 22:00h-05:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3)
Masa: > 7,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa znajduje się w południowo-wschodniej części dzielnicy Észak–Buda.
Strefa Észak-Buda 2 jest ograniczona następującymi ulicami: Szépvölgyi út, Zöldlomb utca, Csatárka út, Kapy út, Csévi út, Kelemen László utca, Hűvösvölgyi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széll Kálmán tér, Margit körút, Bem József utca, Bem rakpart, Árpád fejedelem útja, Lajos utca, Széll Kálmán tér, Margit körút, Bem József utca i Tölgyfa utca.

Strefa nie dopuszcza dla mieszkańców żadnych wyjątków.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Pest - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa w dzielnicy Észak–Pest jest ze wschodniej strony ograniczona rzeką Dunaj, głównymi ulicami Árpád–híd, Róbert Károly körút, Hungária körút, Kerepesi út, Veres Péter út, Szabadföld út jak również granicą miasta.
Regulacje strefy nie dotyczą autostrad M0 i M3 (między Hungária körút i granicą miasta) jak również głównymi ulicami Árpád híd i Róbert Károly körút.

W znacznych częściach strefy Észak–Pest regulacje nie dotyczą żyjących tam mieszkańców. Nie są oni objęci regulacjami wjazdu.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Kelet–Pest - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N3)
Masa: > 12 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa znajduje się w dzielnicy Kelet–Pest, ograniczona ulicami Szabadföld út, Veres Péter út, Kerepesi út, Hungária körút, Könyves Kálmán körút, Üllői út, Ferihegyi repülőtérre vezető út, Üllői út i granicą miasta.
Strefą Kelet-Pest nie jest objęta leżąca blisko centrum strefa ochronna (żadnego zmotoryzowanego ruchu o żadnej porze) jak również granicząca na północnym wschodzie strefa ekologiczna Dél-Pest 2.

W znacznych częściach strefy Kelet–Pest regulacje nie dotyczą żyjących tam mieszkańców. Nie są oni objęci regulacjami wjazdu.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Pest - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 07:00h-18:00h + 22:00h-05:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Masa: > 3,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Pest leży bezpośrednio w centrum nad Dunajem w dzielnicy Pest i jest poszerzona o obszar miasta Újlipótváros, na przeciw wyspy na Dunaju Margitsziget. Strefa ekologiczna Pest nie obejmuje ulicy głównej Szent István körút, która rozdziela obie części strefy ekologicznej.
Strefa nie dopuszcza dla mieszkańców żadnych wyjątków.

Wewnątrz strefy ekologicznej Pest leży dodatkowo pomiędzy Széchenyi Lánchíd (Most Łańcuchowy) i Erzsébet híd (Most Elżbiety) duża strefa ochronna, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Közép–Pest - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 07:00h-18:00h + 22:00h-05:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3)
Masa: > 7,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-1
Plakietki/rejestracja/wniosek: wjazd EURO 2-6 tylko z rejestracją, patrz Uwagi

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna leży w dzielnicy Közép-Pest i obejmuje leżąco w niej strefę ekologiczną Pest. Na zachodnim brzegu strefy ekologicznej Közép-Pest leży w strefie ochronnej zamek Vajdahunyad (Vajdahunyad vára), w której nie jest o żadnej porze dopuszczony ruch zmotoryzowany.

Dla mieszkańców strefy ekologicznej Közép-Pest następujące ulice są dostępne bez ograniczeń: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút do Kőbányai út 26), Mohács utca (Vágány utca do Szabolcs utca), Szabolcs utca (Mohács utca do Aba utca)i ulica Vágány utca (Róbert Károly körút do Mohács utca).

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Wjazd możliwy jest tylko z osobnym wnioksiem. Musi być spełniona co najmniej norma Euro 2.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21
phone +36 1 325 5255
Fax: +36 1 235 1040
email: teherforgalom@bkk.hu

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Miasto (Zima) - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Stale obowiązująca, 02.11.2020- 01.03.2021 od soboty do niedziela 22:00h-22:00h

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Klasa pojazdu: samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Masa: > 7,5 t
Rodzaj paliwa: Diesel
Norma Euro: 0-2

Grzywna: 97 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Całe miasto Budapeszt jest objęte zasadami strefy ekologicznej Budapeszt Miasto (Zima) w miesiącach od listopada do marca.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Jeśli czas zakazu strefy ekologicznej przypada trafi w dzień wolny w poniedziałek lub piątek, to zakaz jazdy obowiązuje także od godz. 8.00 pierwszego dnia (piątek) do 22.00 ostatniego dnia (poniedziałek). Obowiązuje to np. dla 25.12.2020, 25.12.2023, 26.12.2020, 26.12.2022, 26.12.2025, 01.01.2020, 01.01.2023, etc.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Pf 102
1389 Budapest 62. posta

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Budapeszt Stadt (Anti-smog) - Węgry

Rodzaj strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, aktywna przy przekroczeniu granicy dla substancji szkodliwych ( np. > 50 µg/m³ pyłu zawieszonego lub NOx) w godzinach od 6:00-22:00.
Przy przekroczeniu wartości ozonu w godzinach od 10:00-18:00.

Zakazy ruchu (czasowe): Klasa pojazdu: Motocykl (L), osobowy, samochód kempingowy (M1), furgonetka (N1), samochody ciężarowe (N2, N3), Pojazdy rolnicze i leśne (T)
Rodzaj paliwa: Diesel, Benzyna, LPG
Norma Euro: 0-4

Zakaz ruchu (stały): Obecnie brak informacji

Grzywna: 475 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Czasowa strefa Budapeszt Miasto temp obowiązuje po aktywacji przy złych wartościach powietrza (smog) dla całego miasta, za wyjątkiem następujących dróg tranzytowych:
M0, Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

Specyfika: Doposażenia dozwolone: nie
Publiczna komunikacja miejska w trakcie alarmu smogowego jest darmowa. Pojazdy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i jednolite CNG mogą zawsze wjechać.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Budapest Főváros Önkormányzata
cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Dobrze wiedzieć...

Wszystkie aktualne zakazy jazdy i dalsze informacje są dostępne w naszej aplikacji Green-Zones.


Glasgow prosi o

System polityczny demokracji jest jednym z głównych osiągnięć naszych czasów. To było prawdopodobnie to, co rząd miasta Glasgow myślał, kiedy szkockie miasto dyskutował o ustanowieniu strefy ekologicznej (LEZ).