Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strefy ekologiczne Węgry Budapeszt Hegyvidék
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Budapeszt Hegyvidék – Węgry

Strefa ekologiczna Budapeszt Hegyvidék jest trwale ograniczoną częścią miasta Budapeszt po prawej stronie Dunaju i położonej w zachodniej części miasta.
Budapeszt jest stolicą Węgier i równocześnie największym miastem kraju. Z ponad 1,8 milionami mieszkańców i powierzchnią 525,13 km² jest Budapeszt dziesiątym największym miastem Unii Europejskiej.

W grudniu 1987 Budapeszt  został wpisany przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa z panoramą nabrzeży Dunaju i dzielnicą zamkową w Budzie. Dzielnica zamkowa w Budzie jest jedną z najbardziej romantycznych części miasta. Jest to oryginalna część miasta z dużą koncentracją ważnych zabytków i dlatego unikalna w skali kraju.

Budapeszt jest podzielony administracyjnie na 23 dystrykty oraz 17 stref ekologicznych. 15 z 17 stref ekologicznych pokrywają każdorazowo jedną z dzielnic miasta; dwie strefy ekologiczne obowiązują każdorazowo dla całego obszaru miasta. Są to strefy Budapeszt Miasto (Zima) i Budapeszt Miasto (tymczasowy).

Strefa ekologiczna Budapest Hegyvidék jest jedną z 15 stale utworzonych stref w mieście, której regulacje zasadniczo przewidują ograniczenie dla wagi i normy Euro pojazdów.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Budapeszt Hegyvidék - Węgry
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
97 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Granice strefy ekologicznej odpowiadają dzielnicy Hegyvidék. Nie dotyczy to wewnętrznej strefy ochronnej, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze.

Mieszkańcy mogą korzystać z drogi głównej M1–M7 pomiędzy granicą miasta i Egér út oraz Budaörsi út (granica miasta do Egér út).