Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strefy ekologiczne Węgry Budapeszt Észak–Pest
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Pest – Węgry

Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Pest jest trwale ograniczoną częścią miasta Budapeszt po lewej stronie Dunaju i położonej w północnej części miasta.
Budapeszt jest stolicą Węgier i równocześnie największym miastem kraju. Z ponad 1,8 milionami mieszkańców i powierzchnią 525,13 km² jest Budapeszt dziesiątym największym miastem Unii Europejskiej.

Miasto Budapeszt podzielone jest na dwie części rzeką Dunaj. Nie tylko dziewiętnastowieczny Most Łańcuchowy łączy pagórkowatą Budę z płaskim Pesztem ale też dalszych 7 mostów, po których częściowo poruszają się nadal stare tramwaje. Dzisiaj w Budapeszcie znajduje się jedna z największych sieci tramwajowych świata.

Budapeszt jest podzielony administracyjnie na 23 dystrykty oraz 17 stref ekologicznych. 15 z 17 stref ekologicznych pokrywają każdorazowo jedną z dzielnic miasta; dwie strefy ekologiczne obowiązują każdorazowo dla całego obszaru miasta. Są to strefy Budapeszt Miasto (Zima) i Budapeszt Miasto (tymczasowy).

Strefa ekologiczna Budapest Észak–Pest jest jedną z 15 stale utworzonych stref w mieście, której regulacje zasadniczo przewidują ograniczenie dla wagi i normy Euro pojazdów.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Budapeszt Észak–Pest - Węgry
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
97 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa w dzielnicy Észak–Pest jest ze wschodniej strony ograniczona rzeką Dunaj, głównymi ulicami Árpád–híd, Róbert Károly körút, Hungária körút, Kerepesi út, Veres Péter út, Szabadföld út jak również granicą miasta.
Regulacje strefy nie dotyczą autostrad M0 i M3 (między Hungária körút i granicą miasta) jak również głównymi ulicami Árpád híd i Róbert Károly körút.

W znacznych częściach strefy Észak–Pest regulacje nie dotyczą żyjących tam mieszkańców. Nie są oni objęci regulacjami wjazdu.