Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strefy ekologiczne Węgry Budapeszt Dél–Buda
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Buda – Węgry

Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Buda jest trwale ograniczoną częścią miasta Budapeszt po prawej stronie Dunaju i położonej w południowej części miasta.
Budapeszt jest stolicą Węgier i równocześnie największym miastem kraju. Z ponad 1,8 milionami mieszkańców i powierzchnią 525,13 km² jest Budapeszt dziesiątym największym miastem Unii Europejskiej.

Miasto Budapeszt podzielone jest na dwie części rzeką Dunaj. Nie tylko dziewiętnastowieczny Most Łańcuchowy łączy pagórkowatą Budę z płaskim Pesztem ale też dalszych 7 mostów, po których częściowo poruszają się nadal stare tramwaje. Dzisiaj w Budapeszcie znajduje się jedna z największych sieci tramwajowych świata.

Budapeszt jest podzielony administracyjnie na 23 dystrykty oraz 17 stref ekologicznych. 15 z 17 stref ekologicznych pokrywają każdorazowo jedną z dzielnic miasta; dwie strefy ekologiczne obowiązują każdorazowo dla całego obszaru miasta. Są to strefy Budapeszt Miasto (Zima) i Budapeszt Miasto (tymczasowy).

Strefa ekologiczna Budapest Dél–Buda jest jedną z 15 stale utworzonych stref w mieście, której regulacje zasadniczo przewidują ograniczenie dla wagi i normy Euro pojazdów.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Budapeszt Dél–Buda - Węgry
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
97 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Granicą strefy ekologicznej jest dzielnica Dél–Buda. Nie dotyczy to autostrad M0 i M6, odcinka drogi głównej nr 6 przy granicy miasta do M0 oraz leżącej w środku strefy Kelenvölgy.

Dla mieszkańców strefy ekologicznej Dél–Buda wiele obszarów i ulic jest wyjęte z zakazu. Są to ulice:
Balatoni út (od M0 do Szabadkai utca), Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út do Hunyadi János út), Budaörsi út (Egér út do granicy miasta), Campona utca, Egér út (M1–M7 odcinek dojazdu do Kőérberki út), Dombóvári út (Budafoki út do Vízpart utca), Dózsa György út (Balatoni út do Kamaraerdei út), Fonó utca, Gyár utca, Hauszmann Alajos utca (Budafoki út do Szerémi út), Háros utca, Hengermalom utca (Szerémi út do rzeki Dunaj), Hunyadi János út, Kőérberki út (Egér út do Repülőtéri út), Rákóczi híd, Repülőtéri út, Nagytétényi út (Jókai Mór utca do Vágóhíd utca i Bányalég utca do granicy miasta), Szabadkai út (odcinek Balatoni út 20–22) , Szerémi út (Hengermalom utca do Hauszmann Alajos utca), Vilmos utca (odcinek 6 ulicy głównej i Nagytétényi út).
Dodatkowo nie jest objęte skrzyżowanie ulicy głównej nr 6 (odcinek M0 do Hunyadi János út).