Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strefy ekologiczne Węgry Budapeszt Buda
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Budapeszt Buda – Węgry

[Bitte in "Polnisch" übersetzen:] Die Umweltzone Budapest Buda

Strefa ekologiczna Budapeszt Buda jest trwale ograniczoną częścią miasta Budapeszt po prawej stronie Dunaju i położonej w zachodniej części miasta w centrum.
Budapeszt jest stolicą Węgier i równocześnie największym miastem kraju. Z ponad 1,8 milionami mieszkańców i powierzchnią 525,13 km² jest Budapeszt dziesiątym największym miastem Unii Europejskiej.

Najważniejsze zabytki Budapesztu znajdują się na nabrzeżu Dunaju. Na przykład sławny Hotel Gellért z łaźnią termalną, główny budynek uniwersytetu, Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim lub skalista Góra Gellerta z Pomnikiem Wolności i Cytadelą.

Budapeszt jest podzielony administracyjnie na 23 dystrykty oraz 17 stref ekologicznych. 15 z 17 stref ekologicznych pokrywają każdorazowo jedną z dzielnic miasta; dwie strefy ekologiczne obowiązują każdorazowo dla całego obszaru miasta. Są to strefy Budapeszt Miasto (Zima) i Budapeszt Miasto (tymczasowy).

Strefa ekologiczna Budapest Buda jest jedną z 15 stale utworzonych stref w mieście, której regulacje zasadniczo przewidują ograniczenie dla wagi i normy Euro pojazdów.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Budapeszt Buda - Węgry
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, od poniedziałku do niedziela 07:00h-18:00h + 22:00h-05:00h
Grzywna:
97 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Granice strefy ekologicznej odpowiadają dzielnicy Buda. Nie dotyczy to wewnętrznej strefy ochronnej, w której nie jest dopuszczony żaden ruch zmotoryzowany o żadnej porze.