Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Umeå - Szwecja

Strefa ekologiczna Umeå

Umeå jest miastem szwedzkiej prowincji Västerbottens län i historycznej prowincji Västerbotten. Miasto nad rzeką Ume älv jest największym miastem w Norrland, najbardziej wysuniętej na północ części Szwecji, z około 115.000 mieszkańców na 34 km². Nazywana jest "miastem brzóz", ponieważ wzdłuż jej ulic znajdują się tysiące brzóz.

Strefa ekologiczna w Umeå obowiązuje od 01.04.2014 r. Obszar strefy ochrony środowiska graniczy od zachodu z Tvärån, od południa z Umeälven, od wschodu z Östermalmsleden i Rothoffsvägen, a od północy ze Sandaparken, starą E4 i starą E12.  W/w drogi nie są objęte strefą.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Umea - Szwecja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.04.2014
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Zakazy prowadzenia pojazdów w przyszłości:
Euro 5 od roku 2021 lub 8 lat po pierwszej rejestracji pojazdu.
Grzywna:
100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar dla strefy ekologicznej jest ograniczony na zachodzie przez Tvärån, na południu przez Umeälven, na wschodzie przez Östermalmsleden i Rothoffsvägen a na północy przez Sandaparken, starej E4 i starej E12. Wymienione ulice nie są częścią strefy.