Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Sztokholmu - Szwecja

Strefa ekologiczna Sztokholmu

Sztokholm jest stolicą Szwecji i z 2,2 mln mieszkańców największym miastem Skandynawii. Miasto jest siedzibą szwedzkiego parlamentu i szwedzkiego rządu. Sztokholm składa się z 14 wysp dużego archipelagu na Morzu Bałtyckim.

Gmina Sztokholm podzielona jest na 14 dzielnic, a centrum miasta na 21 dzielnic.

Strefa ekologiczna w Sztokholmie obowiązuje od 18.06.1995 i obejmuje całe centrum miasta. Dotyczy to również obszarów: Södermalm, Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm, Östermalm, Ladugarsgärdet.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Sztokholm - Szwecja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
18.06.1995
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Zakazy prowadzenia pojazdów w przyszłości:
Euro 5 od roku 2021 lub 8 lat po pierwszej rejestracji pojazdu.
Grzywna:
100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Sztokholmu obejmuje całe śródmieście. Należą do niej obszary: Södermalm, Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm, Östermalm, Ladugarsgärdet. Następujące ulice przelotowe są wyłączone: Essingeleden z łącznika od Drottningholmsvägen do Tranebergsbron,Söderleden, Klarastrandsleden, Stadsgårdsleden, Långholmsgatan, Västerbron, Götgatan.Kolejnymi wyjątkami są Klarastrandskopplet, Kungsbrokopplet, Kungsbron między Kungsbrokopplet i Terminalslingan,Riddarfjärdsavfarten, Riddarfjärdspåfarten, SödraJärngraven i Terminalslingan.