Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Mölndal - Szwecja

Strefa ekologiczna Mölndal

Mölndal jest gminą na południe od Göteborga i leży w zachodniej szwedzkiej prowincji Västra Götaland oraz w historycznych prowincjach Västergötland i Halland. Na obszarze 152,3 km² mieszka około 67 tys. mieszkańców. Mölndal leży na zachodniej głównej linii kolejowej pomiędzy Gothenburgiem i Malmö, a europejskie autostrady E6/E20 przecinają ten obszar z północy na południe.

Strefa ekologiczna została wprowadzona w życie 01.07.2010 r. i obejmuje całe miasto z wyjątkiem południa oraz most wiaduktu E6 / E20 na wyjściu z Lackarebäck.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Mölndal - Szwecja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.07.2010
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Zakazy prowadzenia pojazdów w przyszłości:
Euro 5 od roku 2021 lub 8 lat po pierwszej rejestracji pojazdu
Grzywna:
100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje miasto Mölndal za wyjątkiem dróg E6 / E20 na południe i drogi oraz mostu przez E6 / E20 przy wyjeździe Lackarebäck.