Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Genewa - Szwajcaria

Genewa w Szwajcarii jest zarówno gminą, jak i stolicą kantonu, który leży na południowo-zachodnim krańcu Szwajcarii (francuskojęzycznej Szwajcarii) nad jeziorem Genewskim. Genewa liczy ponad 200.000 mieszkańców na powierzchni 15,9 km² i znajduje się w regionie metropolitalnym Genewa-Lausanne, który liczy 1,2 miliona mieszkańców.
Oprócz Nowego Jorku, Genewa jest domem dla największej liczby organizacji ONZ, a 175 krajów posiada przedstawicielstwa dyplomatyczne w mieście.
Genewa jest podzielona na 4 dzielnice: Cité, Plainpalais, Eaux-Vives i Petit-Saconnex. Wszystkie dzielnice razem podzielone są na 16 poszczególnych dzielnic.

Kanton Genewa opracował nowy plan awaryjny dla szczytów zanieczyszczenia powietrza, który obejmuje również zakazy prowadzenia pojazdów. Strefa ekologiczna w Genewie wejdzie w życie 15.01.2020 r. i jest to tymczasowa strefa ekologiczna, która stawia bardzo wysokie wymagania co do jakości powietrza. Jednakże okres przejściowy przyznaje się do dnia 31 marca 2020 r.
Uruchomienie tymczasowej strefy ekologicznej oznacza, że zakazy jazdy mogą wejść w życie, jeśli przewidywane są lub miały miejsce wysokie poziomy tlenków azotu, cząstek stałych i ozonu.

W takim przypadku kierowcą mogą być wyłącznie pojazdy z winietą Stick'Air ("Macaron") wydaną przez kanton genewski w cenie nabycia, która jest dostępna w 6 różnych wersjach i która jest bardzo podobna do francuskiej winiety Crit'Air, uznawanej również w Genewie. Obszar ten obejmuje miasto Genewa i część okolicznych gmin Carouge, Kolonia, Lancy i Vernier.
Podobnie jak we Francji, podczas szczytu zanieczyszczenia powietrza i w miarę pogarszania się jakości powietrza, inne klasy winiet Stick'Air są zakazane przez władze miejskie, tak że tylko bardzo czyste pojazdy mogą wjeżdżać do miasta. Jeśli zwiększone zakazy jazdy zostaną aktywowane, transport publiczny w całym kantonie będzie bezpłatny.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Genewa - Szwajcaria
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
15.01.2020
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, aktywna przy przekroczeniu granicy substancji szkodliwych (np. 50 µg/m³ pyłu zawieszonego). Montag - Sonntag in der Zeit 06:00 - 22:00h
Grzywna:
455 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Das Gebiet der Umweltzone umfasst die Stadt Genf und einen Teil der umliegenden Gemeinden Carouge, Cologny, Lancy und Vernier.

Dalsze informacje w języku francuskim: air.ge.ch.