Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Oslo - Norwegia

Stolica Norwegii, Oslo, leży na południowym wybrzeżu kraju.
Oslo, liczące 1 milion mieszkańców, jest zdecydowanie największą aglomeracją w kraju. Ponad 1,5 miliona ludzi żyje w Regionie Wielkiego Oslo, co stanowi prawie jedną trzecią całkowitej populacji Norwegii, która wynosi ok. 5,3 miliona.
Gmina Oslo liczy ok. 680.000 mieszkańców, z czego około 30 procent stanowią obcokrajowcy, również ze względu na dużą liczbę międzynarodowych studentów na uniwersytetach w mieście.

Oslo znane jest z terenów zielonych i muzeów. Wiele z tych instytucji kulturalnych - takich jak Norweskie Muzeum Morskie na wybrzeżu czy Vikingskipshuset ze statkami Wikingów z IX wieku - znajduje się na półwyspie Bygdøy.

W 2019 Oslo zostało wybrane na ekologiczną stolicę Europy 2019, ponieważ miasto angażuje się mocno w ochronę krajobrazu naturalnego i ograniczanie zanieczyszczeń środowiska. Również z tego powodu - w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza – został poważnie ograniczony prywatny ruch samochodowy. To dzieje się z jednej strony od 1990 poprzez opłaty (myto) za przejazd w obrębie miasta, którą należy uiszczać w punktach poboru opłat wzdłuż dróg dojazdowych, a z drugiej strony poprzez tymczasową strefę ochrony powietrza.

Ta tymczasowa strefa ekologiczna Oslo, która jest wprowadzana w życie tylko wtedy, gdy jakość powietrza jest niska, obowiązuje dla każdego dnia tygodnia między 06.00 a 22.00. W takim przypadku prawie wszystkie typy pojazdów i normy EURO są objęte zakazem wjazdu do strefy.
Aktualny status wjazdu do strefy dla poszczególnych typów pojazdów i norm EURO można zobaczyć tylko w aplikacji Green-Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Oslo - Norwegia
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.05.2016
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) Poniedziałek - piątek 06:00 - 22:00
Grzywna:
155 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje cały obszar miasta z wyjątkiem autostrady i głównej obwodnicy 3, E6, E18, Trondheimsveien, Østre Aker vei, Strømsveien.