Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Bergen - Norwegia

Bergen jest miastem portowym założonym w 1070 roku i znajduje się na wewnętrznym Byfjord na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Z 281.190 mieszkańcami jest to drugie co do wielkości miasto w kraju, gmina w prowincji (Fylke) Hordaland i jej centrum administracyjne.

Aglomeracja Bergen liczy 378 830 mieszkańców, z czego sami studenci to 30 000.
W krajobrazie dominują góry i fiordy, w tym fiord Sognefjord, najgłębszy i najdłuższy fiord w kraju. W dzielnicy Bryggen na starym lądowisku znajdują się kolorowe drewniane domy, które kiedyś były bazą dla potężnej Hanzy. Dzisiejsze domy, zniszczone przez ogień i zawsze budowane w starym stylu, pochodzą z 1702 roku i są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Korzenie tego ponad 900-letniego miasta sięgają epoki wikingów. Bergen był jedną z siedzib Hanzy i przez kilka stuleci centrum kwitnącego handlu między Norwegią a resztą świata. Stary front portowy Bryggen jest najbardziej dominującą pozostałością z tamtego okresu.

Od 2012 w Bergen ustanowiono tymczasową strefę ochrony powietrza. Ta strefa, która jest aktywowana tylko w przypadku złej jakości powietrza, obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do 22.00.
Wtedy niektóre typy pojazdów, takie jak samochody i samochody kempingowe, nie mają wjazdu do strefy, jeśli mają one parzyste lub nieparzyste tablice rejestracyjne. Które tablice rejestracyjne mogą wjeżdżać po aktywacji strefy oraz które typy pojazdów oraz klasy EURO są aktualnie zakazane może być sprawdzone tylko w aplikacji Green-Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Bergen - Norwegia
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
30.01.2012
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) Poniedziałek - piątek 06:00 - 22:00
Grzywna:
95 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa zaczyna sie na północ od Nattland wzdłuż E39 aż do Nyhavn.