Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Tilburg - Holandia

Tilburg jest gminą w Holandii i leży pomiędzy Bredą na zachodzie a 's-Herzogenbosch i Eindhoven na wschodzie. W skład gminy wchodzi miasto Tilburg oraz wsie Udenhout i Berkel-Enschot. Całkowita powierzchnia gminy wynosi około 119 km² i liczy ponad 214.000 mieszkańców. Miasto położone jest na południu kraju, niedaleko od prowincji Brabancja Północna.

Od lat 60. XX wieku miasto znane jest jako "Serce Brabancji" i w ramach reform administracyjnych zmieniło hasło na "Tilburg, nowoczesne miasto przemysłowe".

Strefa ekologiczna została utworzona 01.09.2007 r. i znajduje się w obrębie Pierścieniowej Kolei Północnej, Wschodniej, Południowej i Zachodniej.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Tilburg - Niderlandy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.09.2007
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
236 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna leży wewnątrz obwodnicy północnej, wschodniej, południowej i zachodniej.