Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Strefy ekologiczne Holandia Rotterdamu Maasvlakte
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Rotterdamu Maasvlakte - Holandia

Rotterdam jest największym portem morskim w Europie i trzecim co do wielkości na świecie. Jest to ważny węzeł komunikacyjny dla ruchu towarowego.
Dzięki portowi Rotterdam jest wiodącym miastem przemysłowym i handlowym w Holandii. Maasvlakte znajduje się około 40 km na zachód od centrum Rotterdamu i posiada 7 basenów portowych.

Strefa ekologiczna weszła w życie z dniem 01.10.2014 r. Strefa ekologiczna dotyczy wszystkich kodów pocztowych w obszarze 3199 kodów pocztowych, z wyjątkiem 3199 LE i 3199 LN. Dotyczy to również numerów portów do 7200 i 9900 - włącznie z numerami portów.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

REG-Certificate do holenderskich stref ekologicznych

W strefie ekologicznej Rotterdam Maasvlakte (port Rotterdamu) dla samochodów ciężarowych (N2, N3) istnieje obowiązek rejestracji.
O ile ciężarówka jest pojazdem klasy EURO 6, to może po rejestracji wjechać. Dla ciężarówek klasy EURO 0-5 po rejestracji także możliwy jest wjazd, o ile nie są one starsze niż 7 lat i zostały zarejestrowane przed rokiem 2013.
Pojazdy klasy 0-5, które nie spełniają wymienionych wcześniej warunków, mogą wypełnić odpłatny wniosek o zwolnienie na maksymalnie 12 dni w roku, ale nie mają gwarancji na zezwolenie.
Wjazd bez rejestracji i/albo bez wyjątkowego zezwolenia skutkuje wysokimi mandatami.

Green-Zones oferuje dla strefy ekologicznej Rotterdam Maasvlakte swoją usługę rejestracji i wystawia zarejestrowanemu pojazdowi Green-Zones REG-Certificate.  Zaprojektowany przez Green-Zones certyfikat (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Rep. Czeskiej. Certyfikat rejestracji nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Wniosek o rejestrację będzie udostępniony tutaj (do 07-2020 r.).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Rotterdam Maasvlakte - Niderlandy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.10.2014
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
340 € - 2250 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefą ekologiczną jest obszar portu Maasvlakte w Rotterdamie. Dotyczy to wszystkich kodów pocztowych w obszarze 3199, z wyjątkiem 3199 LE i 3199 LN. Poza tym objęte są numery portu od 7200 do 9900.