Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Rijswijk - Holandia

Rijswijk jest gminą w Holandii w prowincji Holandia Południowa. Przedmieście holenderskiej stolicy królewskiej na wschód od Hagi liczy około 53 250 mieszkańców na 14,49 km².

W Rijswijk znajduje się większy oddział Europejskiego Urzędu Patentowego, zatrudniający prawie 3.000 pracowników oraz duży ośrodek badawczy i szkoleniowy firmy Shell.

Strefa ekologiczna w Rijswijk obowiązuje od 01.11.2010. Strefa obejmuje obszar pomiędzy Burgemeester Elsenlaan, miasto graniczy z Den Haag i Voorburg, De Vliet do Prunuskade i przez Handelskade do Burgemeester Elsenlaan. Część Trasy Rotterdamskiej do Laan van Oversteen również należy do strefy.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Rijswijk - Niderlandy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.11.2010
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
230 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologicza obejmuje obszar między Burgemeester Elsenlaan, granicami miasta z Hagą i Voorburg, De Vliet do Prunuskade i przez Handelskade do Burgemeester Elsenlaan. Część Rotterdamsewegs do Laan van Oversteen należy również do strefy.