Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Haga - Holandia

Położona nad Morzem Północnym Haga znajduje się na zachodzie Holandii i jest stolicą holenderskiej prowincji Zuid-Holland. Haga jest nie tylko siedzibą rządu Holandii, ale również siedzibą rodziny królewskiej. Jest uważana za światową stolicę jurysdykcji. Z około 537 400 mieszkańcami na 98,12 kilometrach kwadratowych, gmina jest trzecim co do wielkości miastem w Holandii.

W średniowieczu miasto nigdy nie uzyskało oficjalnie statusu miasta, ponieważ w XIX wieku rozróżnienie między wsią a miastem nie odegrało żadnej roli administracyjnej.

Strefa ekologiczna weszła w życie 16.04.2008 r.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Haga - Niderlandy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
16.04.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
95 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Laakhavens Industrial Park znajduje się wewntątrz obwodnicy centrum, jednak nie należy do strefy ekologicznej. To samo obowiązuje dla bloku między obwodnicą centrum a Laan van Meerdervoort / Javastraat. Obwodnica miejska wokół strefy ekologicznej także nie należy do strefy.