Strefa ekologiczna Paryż

Ważne!

Paryż ma cztery strefy ekologiczne: Paryż Miasto ZFE, Paryż Aglomeracja ZPA, Paryż A86 (w obrębie)) ZFE, Paryż A86 (na zewnątrz) ZFE

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Paryż Miasto ZFE – Francja

Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.: 01.09.2015

Rodzaj strefy ekologicznej: Stále platná, 08:00-20:00

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Pojazdy bez winiety jak również pojazdy, które posiadają winietę 5, 4.

Grzywna: 68-450 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Od 01.07.2019 jest obwodnica śródmieścia Paryża, Boulevard Périphérique, jak również Bois de Boulogne i Bois de Vincennes objęta regulacjami nowej otaczającej strefy ekologicznej ZFE Grand Paris. Ponadto miasto Paryż (ZFE Paryż) znajduje się w obrębie strefy ZPA Paryż.

Specyfika: Od 01.07.2019 winieta klasy 4 otrzymała ostateczny zakaz jazdy. Obowiązuje on od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 20.00. Dla ciężarówek i autobusów zakaz obowiązuje także w weekendy i dni świąteczne od 8.00 do 20.00.
ZFE Paryż leży wewnątrz ZPA Aglomeracja Paryża. W przypadku stałego szczytu zanieczyszczenia powietrza może mieć zastosowanie kilka i różnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Obecnie bez informacji

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Reguła dla Paryża: Brak zakazu jazdy dla L, M1, N1 < 3,5 t w weekendy i święta.

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Paryż Aglomeracja ZPA - Francja

Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.: 02.01.2017

Rodzaj strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.

Zakazy ruchu (czasowe): Pojazdy bez winiety jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie brak informacji

Grzywna: 68-450 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Obszar strefy ZPA Aglomeracja Paryż obejmuje 72 gminy, które leżą wewnątrz autostrady A86. Leżąca wewnątrz ZPA obwodnica „Boulevard Périphérique“, która prowadzi naokoło Paryża, może być też objęta zakazami jazdy dla ZPA Paryż. Obydwa lotniska Paryża (Roissy Charles-de-Gaulle i Orly) - dokładnie tak samo jak Euro Disneyland - znajdują się poza tą strefą i dlatego nie są objęte możliwymi zakazami jazdy.

Specyfika: Strefa ZCR Paryż leży wewnątrz ZPA Aglomeracja Paryż. W przypadku długotrwałego szczytu zanieczyszczenia powietrza może obowiązywać kilka różnych zakazów jazdy. Autostrada A86 nie jest objęta tymi zakazami jazdy.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Obecnie bez informacji

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Paryż A86 (w obrębie) ZFE- Francja

Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.: 01.09.2015

Rodzaj strefy ekologicznej: Stále platná, 08:00-20:00

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Pojazdy bez winiety jak również pojazdy, które posiadają winietę 4, 5.

Grzywna: 68-450 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Pierwotnie strefa miała objąć wszystkie 79 gmin, z których większość znajduje się w obrębie autostrady A86. Ponieważ jednak żadna gmina nie jest zobowiązana do wdrożenia zasady strefy, zasady te obowiązują tylko w 47 z 79 gmin. Powstała w ten sposób mapa strefy środowiskowej, która wygląda jak dywan patchworku, została przedstawiona w aplikacji Zielone Strefy. Mapa pokazuje zatem ważność strefy ekologicznej Wielkiego Paryża w wielu (ale nie wszystkich) gminach w obrębie A86 i niektórych poza A86, jak również w dwóch lasach miejskich "Bois de Boulogne" i "Bois de Vincennes" miasta Paryża.

Ruchliwy pierścień autostrady A86 jest wyłączony z przepisów strefy Grand Paris ZCR/ZFE. W każdym razie, paryska obwodnica Boulevard Périphérique, która znajduje się poza paryską strefą ZCR, znajduje się teraz w strefie Grand Paris ZCR/ZFE.

Strefa stała Grand Paris ZCR/ZFE nie powinna być mylona ze strefą stałą Paris ZCR, gdzie obowiązują jeszcze surowsze przepisy, oraz strefa tymczasowa Paris ZPA, która często wchodzi w życie w przypadku zanieczyszczenia powietrza spowodowanego warunkami atmosferycznymi i której zakazy i przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów uchylają pozostałe dwie strefy i "uchylają" ich przepisy.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Obecnie bez informacji

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Reguła dla Paryża: Brak zakazu jazdy dla L, M1, N1 < 3,5 t w weekendy i święta.

Nazwa strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Paryż A86 (na zewnątrz) ZFE- Francja

Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.: 01.09.2015

Rodzaj strefy ekologicznej: Stále platná, 08:00-20:00

Zakazy ruchu (czasowe): Obecnie brak informacji

Zakaz ruchu (stały): Pojazdy bez winiety jak również pojazdy, które posiadają winietę 5.

Grzywna: 68-450 €

Powierzchnia strefy ekologicznej: Pierwotnie strefa miała objąć wszystkie 79 gmin, z których większość znajduje się w obrębie autostrady A86. Ponieważ jednak żadna gmina nie jest zobowiązana do wdrożenia zasady strefy, zasady te obowiązują tylko w 47 z 79 gmin. Powstała w ten sposób mapa strefy środowiskowej, która wygląda jak dywan patchworku, została przedstawiona w aplikacji Zielone Strefy. Mapa pokazuje zatem ważność strefy ekologicznej Wielkiego Paryża w wielu (ale nie wszystkich) gminach w obrębie A86 i niektórych poza A86, jak również w dwóch lasach miejskich "Bois de Boulogne" i "Bois de Vincennes" miasta Paryża.

Ruchliwy pierścień autostrady A86 jest wyłączony z przepisów strefy Grand Paris ZCR/ZFE. W każdym razie, paryska obwodnica Boulevard Périphérique, która znajduje się poza paryską strefą ZCR, znajduje się teraz w strefie Grand Paris ZCR/ZFE.

Strefa stała Grand Paris ZCR/ZFE nie powinna być mylona ze strefą stałą Paris ZCR, gdzie obowiązują jeszcze surowsze przepisy, oraz strefa tymczasowa Paris ZPA, która często wchodzi w życie w przypadku zanieczyszczenia powietrza spowodowanego warunkami atmosferycznymi i której zakazy i przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów uchylają pozostałe dwie strefy i "uchylają" ich przepisy.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe: Obecnie bez informacji

Wyjątki: Obecnie bez informacji

Reguła dla Paryża: Brak zakazu jazdy dla L, M1, N1 < 3,5 t w weekendy i święta.

Strefa ekologiczna ZFE

Czy potrzebuję plakietki lub rejestracji?

Aby wjechać do strefy ekologicznej, każdy zainteresowany pojazd musi posiadać ważną francuską plakietkę ekologiczną (Certificat qualité de l'Air). W przeciwnym razie należy się spodziewać grzywny w wysokości od 68 euro do 375 euro.

Strefy ZFE (Zone à Faibles Émissions), które od 2016 r. do końca 2019 r. były jeszcze nazywane strefami ZCR, są stałymi strefami, które można zidentyfikować za pomocą znaków drogowych.
Ustanowienie ZFE we Francji leży w gestii danego miasta lub gminy i jest regulowane przez krajowy dekret Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6-miesięcznej procedurze konsultacji prawnych, która przewiduje również prawo udziału osób poszkodowanych, strefa może wejść w życie.
Aby móc podróżować w strefach ekologicznych ZFE ustanowionych przez miasta lub gminy we Francji, wymagany jest certyfikat jakości powietrza, który jest przyznawany w 6 kategoriach.

Odpowiednie miasto lub gmina określa, które klasy naklejek mogą być wprowadzane kiedy. Na dodatkowym znaku, pod właściwym znakiem ZFE, podane są dni i godziny, w których można wejść z określoną francuską winietą.


W dłuższej perspektywie coraz więcej kategorii winiet jest wyłączanych z wejścia do stref ekologicznych, w związku z czym w niektórych latach będą mogły wejść do nich tylko kategorie E i 1.
W strefie ZFE kolory winiety są trwale wykluczone i nie zależą od odpowiednich warunków pogodowych. Możliwe jest jednak, że strefa ZFE i ZPA nakładają się na siebie. Jeśli ze względu na warunki pogodowe w strefie ZPA wprowadzone zostaną zakazy jazdy, dotyczą one również strefy ZFE/. W tym przypadku zasady ZPA mają zastosowanie również do strefy ZFE.
Jeżeli jednak strefa ZFE nie znajduje się w obrębie strefy ZPA, przypadek ten nie może mieć miejsca, a zasady są niezmienne.

Początek i koniec stref ekologicznych są oznaczone znakami. Pokazuje on czerwony okrąg jako znak zakazu z uwagą "Zones à Circulation Restreinte" (Restreinte Circulation).  Dokładnie, kto może, a kto nie może wejść do strefy, nie jest wskazany przez znak wejścia.


W naszej aplikacji Green-Zones wyświetliliśmy szczegółową mapę każdej strefy ekologicznej. Dzięki temu można łatwo dostrzec granice i uniknąć kar.

Tak, jest ich wiele.  Francja posiada ponad 30 różnych stref ekologicznych. Różnią się one w strefach ZFE (stałe), ZPA (czasowe) i ZPAd (czasowe wydzielenie).


W naszej aplikacji Green-Zones zebraliśmy wszystkie europejskie strefy ekologiczne i przedstawiliśmy je jasno.

Strefa ekologiczna ZPA

Czy potrzebuję plakietki lub rejestracji?

Jeśli występuje szczytowe zanieczyszczenie powietrza i aktywowana jest strefa ZPAd, każdy dotknięty pojazd wymaga ważnej francuskiej plakietki ekologicznej (Certificat qualité de l'Air), aby wjechać do strefy ekologicznej. W przeciwnym razie należy się spodziewać grzywny w wysokości od 68 do 375 euro.


W naszej aplikacji Green Zones można dowiedzieć się, czy dana strefa ZPAd jest aktywna i która winieta jest objęta zakazem prowadzenia pojazdu na co dzień.

Strefy ZPA ("zones de protection de l'air") nie obowiązują na stałe, ale są aktywne tylko podczas złych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. Mogą one obejmować obszary całych dużych gmin (po francusku nazywanych "obszarami metropolitalnymi") lub określony obszar geograficzny. Dlatego też zarysy każdej strefy ochrony powietrza są z góry dokładnie określone.
Ponieważ strefy ZPA obowiązują jedynie w przypadku szczytowego poziomu zanieczyszczenia powietrza, ograniczenia ruchu określone w dekrecie mają zastosowanie jedynie w przypadku przekroczenia wcześniej określonych limitów zanieczyszczeń powietrza. W tym przypadku niektóre kolory winiety są wyłączone z ruchu drogowego w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Dla każdej strefy ochrony powietrza opracowano z wyprzedzeniem zalecenia dotyczące tego, które kolory winiety powinny być wykluczone w przypadku poważnego zanieczyszczenia powietrza. Jednak w konkretnym przypadku zanieczyszczenia powietrza decyzję w tej sprawie podejmuje zawsze w pierwszej kolejności prefekt departamentu.

Przeważnie duże strefy ochrony powietrza ZPA w obrębie danego oddziału nie są zazwyczaj oznakowane. W 95 departamentach Francji kontynentalnej jest więc prawie niemożliwe, aby nierezydenci mogli zobaczyć dokładny zasięg strefy ochrony powietrznej ZPA. Zgodnie z art. R411-19 francuskiego kodeksu drogowego, decyzja o utworzeniu strefy ochrony powietrza i określeniu obowiązujących tam przepisów lokalnych należy do prefekta każdego departamentu. Po ustaleniu strefy ZPA, jest ona publikowana w drodze ustawy w dekrecie prefekta.

Ograniczenia w ruchu uzgodnione w CPA nie wchodzą w życie w tym samym dniu, w którym zostały ogłoszone. Zazwyczaj są one ogłaszane po południu lub wieczorem na następny dzień. Następnie w całym ZPA obowiązują zakazy jazdy. W przypadku istnienia miejskiej strefy ZCR w obrębie strefy ZPA, jej zasady są nadrzędne w czasie szczytu zanieczyszczenia powietrza. Dopiero po zakończeniu szczytu zanieczyszczenia powietrza w strefie ZCR ponownie będą obowiązywać stałe ograniczenia w ruchu dla kategorii winiet.

Strefy ZPA są aktywowane tylko tymczasowo. Wielkość i wymiary strefy są całkowicie indywidualne. Jest to ustalane przez odpowiedniego prefekta, w zależności od intensywności zanieczyszczenia powietrza. Dlatego też dla większości stref ZPA nie ma specjalnych znaków.

Inaczej jest w przypadku stref ZFE. Tam początek i koniec stref ekologicznych są oznaczone znakami. Pokazuje on czerwone kółko jako znak zakazu z uwagą "Strefy ograniczonego ruchu" (Restreinte Circulation).  Kto dokładnie może wejść lub nie, nie jest wskazany przez znak wejścia.


W naszej aplikacji Green-Zones wyświetliliśmy szczegółową mapę każdej strefy ekologicznej. Dzięki temu można łatwo dostrzec granice i uniknąć kar.

Tak, jest ich wiele.  Francja posiada ponad 30 różnych stref ekologicznych. Różnią się one w strefach ZFE (stałe), ZPA (czasowe) i ZPAd (czasowe wydzielenie).


W naszej aplikacji Green-Zones zebraliśmy wszystkie europejskie strefy ekologiczne i przedstawiliśmy je jasno.

Dobrze wiedzieć...

Wszystkie aktualne zakazy jazdy i dalsze informacje są dostępne w naszej aplikacji Green-Zones.


Krótkie odetchnięcie z ulgą dla silników spalinowych

Po tym, jak nowa norma Euro 7 była już postrzegana jako faktyczny koniec silnika spalinowego, można ją teraz uczynić znacznie bardziej przyjazną dla przemysłu. Aktualne pomiary ADAC dają również przemysłowi motoryzacyjnemu powody do radości. W związku z zaostrzeniem przepisów w europejskich strefach ekologicznych jest jednak prawdopodobne, że w przewidywalnej przyszłości silnik spalinowy zostanie wycofany z użycia.

Berlińskie jezioro Müggelsee wkrótce będzie strefą ekologiczną?

Po tym, jak strefa zeroemisyjna dla Berlina poniosła ostatnio gorzką porażkę, ponieważ według ekspertyz jest ona nielegalna, berlińczycy chcą teraz zająć się problemem wody. Największe jezioro stolicy ma stać się strefą ekologiczną, w której od 2025 roku będą mogły pływać tylko łodzie hybrydowe i elektryczne. Krytyka jest ostra.

Francja zobowiązuje się do przyjaznej dla środowiska mobilności i bardziej rygorystycznych stref środowiskowych

Państwo francuskie i miasto Paryż podpisały porozumienie w sprawie ekologicznego rozwoju miast. Zobowiązują się w nim do rozbudowy infrastruktury w kierunku bardziej ekologicznej mobilności w miastach. Nacisk kładziony jest na ścieżki rowerowe i samochody elektryczne, ale także na zacieśnianie stref środowiskowych.

Zakaz jazdy z silnikiem diesla w Muzeum StadtPalais w Sztuttgarcie

Wystawa "Feingestaubt" w StadtPalais - Muzeum dla Sztuttgartu opowiada historię największej w Niemczech strefy zakazu jazdy z silnikiem diesla. Zwiedzający mogą w sposób interaktywny i z bliska doświadczyć walki pomiędzy politykami, przemysłem, nauką i opinią publiczną o kontrowersyjny środek. Green-Zones® jest również reprezentowana.