Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zamawianie rejestracji dla LEZ Praga 1 i Praga 2 (strefa czerwona/niebieska)

Wyciąg z pozwolenia dla strefy ekologicznej Praga 2 (strefa niebieska) dla samochodów ciężarowych <6 t

Tutaj możecie wnioskować o rejestrację na wjazd do czeskiej strefy ekologicznej Praga 1 lub Praga 2 dla ciężarówek typu N2 i N3 (Praga 1 > 3,5t, Praga 2 >6t), o ile można udokumentować co najmniej klasę EURO 4. Ciężarówki klasy EURO 0-3 nie mogą zostać zarejestrowanie i w żadnym wypadku nie mogą wjechać do LEZ (Low Emission-Zone).
Autobusy klasy EURO 4-6 mogą obecnie przeprowadzić rejestrację tylko za pośrednictwem hotelu. Bezpośrednia usługa rejestracji będzie oferowana przez Green-Zones w późniejszym terminie.

Automatyczna rejestracja lub zezwolenie na wjazd dla ciężarówek nie jest przewidziane przez czeskie władze.
Wnioski z wszystkimi wymaganymi danymi mogą być przesłane poprzez system formularza. W przypadku nakazanego, wyłącznie osobistego odbioru pozwolenia na miejscu (bezpłatnie), należy wyjaśnić otwarte pytania pracowników urzędu w języku czeskim.
Trasa pojazdu przez strefę docelową do miejsca przeznaczenia jest częściowo lub całkowicie wyznaczona wnioskodawcy (na zezwoleniu) i udokumentowana w języku narodowym. Godziny konsultacji są możliwe tylko kilka godzin tygodniowo.   

Z tego powodu Green-Zones oferuje na podstawie danych z następującego formularza dla swoich klientów ręczną usługę rejestracji i załatwia poprzez swój serwis rejestracyjny osobiście wystawione przez urzędy pozwolenie wjazdu. W zależności od wariantu wniosku zostaje udzielone czasowe pozwolenie wjazdu na 8 dni kalendarzowych albo na 365 dni kalendarzowych. Zezwolenie załatwione poprzez Green-Zones odnosi się zawsze tylko do jednego pojazdu.

Rejestracja/REG-Certificate
Pozwolenie jest przekazywane przedsiębiorstwu elektronicznie, razem z zaprojektowanym przez Green-Zones fioletowym certyfikatem rejestracji (REG-Certificate) do czeskich stref ekologicznych.

Fioletowy czeski REG-Certificate potwierdza przedsiębiorstwu poprzez  podsumowanie danych dla jakiego numeru rejestracyjnego, w jakim okresie czasu i dla jakiej strefy ekologicznej nastąpiła ustawowa rejestracja i że posiada odpowiednie pozwolenie wjazdu. Jednak REG-Certificate do Green-Zones nie jest żadną oficjalną plakietką/winietą.

Terminy wnioskowania i ceny
Dla rejestracji do LEZ Praga 1 albo Praga 2 Green-Zones pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości 489 Euro (okres 8 dni) lub 749 Euro (okres 365 dni).
Ceny te wynikają m.in. z wypełnienia wniosku w języku krajowym, osobistej komunikacji z pracownikami urzędów na miejscu jak również odbiorze zezwolenia w ministerstwie przez pracownika Green-Zones. Wszystkie ceny są cenami netto.

Wniosek musi trafić do Green-Zones co najmniej miesiąc przed pierwszym planowanym wjazdem, ponieważ czeskie urzędy zastrzegają sobie 4 tygodnie czasu na opracowanie. Dla wnioskodawców, którzy  nie mogą dotrzymać wspomnianego terminu, istnieje możliwość upoważnienia Green-Zones do osobistego serwisu rejestracyjnego na miejscu w Pradze.

  • Dla wniosków otrzymanych przez Green-Zones dopiero 20-30 dni kalendarzowych przed pierwszym planowanym wjazdem będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 390 Euro.
  • Dla wniosków otrzymanych przez Green-Zones dopiero 10-19 dni kalendarzowych przed pierwszym planowanym wjazdem będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 590 Euro.
  • Dla wniosków, które wpłyną do Green-Zones na krócej niż 10 dni kalendarzowych przed planowanym wjazdem można ewentualnie szukać rozwiązania po rozmowie i i indywidualnej ofercie cenowej. Nie można jednak dać w żadnym wypadku gwarancji na udzielenie terminowo przedłożonego pozwolenia wjazdu.

Wielokrotne zamawianie na ten sam okres
Dla każdego pojazdu (numer rejestracyjny) musi zostać wypełniony osoby formularz zamówienia. To dotyczy także przyczep, o ile posiadają własny numer rejestracyjny. Wymienione wcześniej ceny rejestracji obowiązują zawsze dla numeru rejestracyjnego. Przy zamawianiu rejestracji dla więcej niż 10 pojazdów/numerów rejestracyjnych dla tego samego okresu i tego samego celu prosimy o przesłanie wiadomości mailem. Wtedy przejmiemy za Was rejestrację, bez konieczności wielokrotnego wypełniania przez Was formularza zamówienia.

Formularz do odpłatnej rejestracji przez Green-Zones otrzymacie tutaj.