Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Praga 2 - Czechy

Strefa ekologiczna Praga 2

Historyczne centrum Pragi jest jednym z 12 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Praga, znana również jako "Złote Miasto", ma gotycki i barokowy krajobraz miejski.

Praga 2 jest okręgiem administracyjnym stolicy Czech. Dzielnica leży na prawym brzegu Wełtawy w centrum miasta. Praga 2 składa się z Vyšehradu, części Nowego Miasta i Vinohrady oraz niewielkiej części Nusle. Dzielnica zajmuje powierzchnię około 250 hektarów, na której mieszka około 50 000 mieszkańców.

Strefa ekologiczna została wprowadzona w życie 01.05.2006 i obejmuje prawie cały obszar Pragi 1 i Pragi 2. Strefa rozciąga się pomiędzy ulicami Vodičkova, Lazarská, Myslíkova, Masarykovo nábřeží, Resslova i Karlovo náměstí.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Praga 2 - Czechy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.05.2006
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Zakazy prowadzenia pojazdów w przyszłości:
Obecnie brak informacji
Grzywna:
60 - 100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje prawie cały obszar Pragi 1 i Pragi 2 - rozciąga się między ulicami Vodičkova - Lazarská - Myslíkova - Masarykovo nábřeží - Resslova i Karlovo.