Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Praga 2 - Czechy

Historyczne centrum Pragi jest jednym z 12 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Praga, znana również jako "Złote Miasto", ma gotycki i barokowy krajobraz miejski.

Praga 2 jest okręgiem administracyjnym stolicy Czech. Dzielnica leży na prawym brzegu Wełtawy w centrum miasta. Praga 2 składa się z Vyšehradu, części Nowego Miasta i Vinohrady oraz niewielkiej części Nusle. Dzielnica zajmuje powierzchnię około 250 hektarów, na której mieszka około 50 000 mieszkańców.

Strefa ekologiczna została wprowadzona w życie 01.05.2006 i obejmuje prawie cały obszar Pragi 1 i Pragi 2. Strefa rozciąga się pomiędzy ulicami Vodičkova, Lazarská, Myslíkova, Masarykovo nábřeží, Resslova i Karlovo náměstí.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

REG-Certificate do czeskich stref ekologicznych

W strefie ekologicznej Praga (Praga 2) istnieje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych (N2, N3) klasy EURO 0-3 od 6 t. Pojazdy klasy EURO 4-6 mogą wjechać, muszą jednak odpowiednio wcześniej zarejestrować się w Urzędzie Miasta Pragi. Wjazd bez uprzedniej rejestracji skutkuje wysokimi mandatami. Dla autobusów obowiązują inne regulacje. Zobacz więcej na dole.

Green-Zones oferuje dla strefy ekologicznej Praga 2 swoją usługę rejestracji (dla samochodów ciężarowych) i wystawia zarejestrowanemu pojazdowi Green-Zones REG-Certificate.  Zaprojektowany przez Green-Zones certyfikat (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Rep. Czeskiej. Certyfikat rejestracji nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Wszystkie ważne wskazówki dla rejestracji ciężarówek otrzymacie tutaj. Formularz do odpłatnej rejestracji przez Green-Zones otrzymacie tutaj.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Praga 2 - Czechy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.05.2006
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
60 - 100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje prawie cały obszar Pragi 1 i Pragi 2 - rozciąga się między ulicami Vodičkova - Lazarská - Myslíkova - Masarykovo nábřeží - Resslova i Karlovo.