Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Praga 1 - Czechy

Praga była kiedyś ważną rezydencją królewską i cesarską w Świętym Cesarstwie Rzymskim i historyczną stolicą Czech. Praga stała się politycznym i kulturalnym centrum Europy w XIV wieku pod rządami Karola IV.

Dziś Praga, z 1,26 mln mieszkańców, jest stolicą i największym miastem w Republice Czeskiej. Miasto o powierzchni 495 km² składa się z 22 dzielnic, które zamieszkuje ok. 1,2 mln mieszkańców. Praga 1 jest najstarszą częścią miasta. Pierwszy praski okręg administracyjny obejmuje Stare Miasto, Josefstadt, Małe Miasto, Hradczany i Dolne Nowe Miasto. Dzielnica znajduje się w historycznym centrum miasta po obu stronach Wełtawy.

Strefa ekologiczna została wprowadzona 01.04.1999 i obejmuje prawie całe terytorium obszaru administracyjnego Pragi 1.

Dalsze informacje można uzyskać klikając na mapę po lewej stronie. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, żeby dowiedzieć się, jakie zakazy jazdy mają zastosowanie do jakich typów pojazdów, o jakich porach dnia i tygodnia w tej strefie ekologicznej można skorzystać z naszej aplikacji Green Zones.

REG-Certificate do czeskich stref ekologicznych

W strefie ekologicznej Praga (Praga 1) istnieje zakaz jazdy dla pojazdów typu autobus (M2, M3) i samochodów ciężarowy (N2, N3) klasy EURO 0-3 od 3,5 t. Pojazdy klasy EURO 4-6 mogą wjechać, muszą się jednak wpierw zarejestrować w Urzędzie Miasta Pragi. Wjazd bez uprzedniej rejestracji skutkuje wysokimi mandatami. Dla autobusów obowiązują inne regulacje. Zobacz więcej na dole.  

Green-Zones oferuje dla strefy ekologicznej Praga 1 swoją usługę rejestracji (dla samochodów ciężarowych) i wystawia zarejestrowanemu pojazdowi Green-Zones REG-Certificate.  Zaprojektowany przez Green-Zones certyfikat (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Rep. Czeskiej. Certyfikat rejestracji nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Wszystkie ważne wskazówki dla rejestracji ciężarówek otrzymacie tutaj. Formularz do odpłatnej rejestracji przez Green-Zones otrzymacie tutaj.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Praga 1 - Czechy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.04.1999
Rodzaj strefy ekologicznej:
Cały czas obowiązująca, Pn-pt 08:00-18:00 (tylko ciężarowe), 00:00-24:00 (autobusy)
Grzywna:
60 - 100 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje prawie cały obszar okręgu administracyjnego Praga 1. Okręg leży w historycznym centrum miasta, po obu stronach Wełtwawy.