Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Serwis flotowy Turystyka i przewoźnicy autobusowi

Przewoźnicy autobusowi, oferenci turystyki grupowej, portale podróżnicze i ich zrzeszenia

Przewoźnicy autobusowi, oferenci turystyki grupowej, portale podróży grupowej oraz ich zrzeszenia potrzebują obok informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także wielu dalszych informacji o wykorzystaniu wolnych przestrzeni, o wypożyczalniach autobusów i ich producentach, o oferentach czasu wolnego i fakultatywnych programów, o kawiarenkach internetowych, o branży hotelowej i gastronomicznej oraz wielu innych branżach i usługodawcach, które są koniecznie do pełnej oferty turystycznej. 

Z tego powodu Green-Zones daje następujący przegląd odpowiednich zrzeszeń i partnerów, z którymi zawarto lub istnieje już porozumienie o wymianie informacji tego typu.
W ten sposób przewoźnicy autobusowi, oferenci turystyki grupowej i wyspecjalizowani „pakietowcy” mogą szybko i skutecznie uzyskać przegląd i dostęp do potrzebnych im produktów i usług poprzez bezpośredni kontakt z danym zrzeszeniem.

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) – Zrzeszenie Federalne Niemieckich Przewoźników Autobusowych (bdo) jest wiodącym zrzeszeniem niemieckiej branży autobusowej i reprezentuje interesy prywatnych i średnich przedsiębiorstw z obszaru komunikacji osobowej, turystyki autobusowej i przewoźników dalekobieżnych wobec polityków i opinii społecznej.

RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V. (Międzynarodowe Zrzeszenie Turystyki Autobusowej RDA) – promocja przyjaznej środowisku nowoczesnej turystyki autobusowej i grupowej jest głównym celem politycznego zaangażowania RDA. Aktywną pracą lobbystyczną i ścisłymi kontaktami z czynnikami decyzyjnymi polityki i gospodarki na poziomie krajowym i międzynarodowym RDA reprezentuje interesy międzynarodowej turystyki autobusowej i grupowej.

Internationaler Verband der Paketer (Międzynarodowe Zrzeszenie „Pakietowców“) – Zrzeszenie jest obecnie związkiem 118 turystycznych świadczeniodawców, w tym znanych „pakietowców” (oferentów rozwiązań pakietowych) i usługodawców w segmencie podróżniczym turystyki autobusowej i grupowej, którzy poświęcili się wzmocnieniu i sprzedaży imprez podróży grupowych i własnych. Organizatorzy pakietowi, zwani także „pakietowcy” są członkami zwykłymi stowarzyszenia.

EACT European Alliance for Coach Tourism – celem tego europejskiego zrzeszenia jest zwiększenie skutecznej reprezentacji politycznych interesów sektora autobusowego na poziomie europejskim; blokowanie i sprawdzanie podatkowych, administracyjnych i dyskryminujących obciążeń, które dotyczą bezpośrednio turystyki autobusowej; polepszanie wizerunku branży autobusowej w mediach.