Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Serwis flotowy Software do zarządzania flotą

Rozwiązania software i zarządzanie flotą w pojeździe oraz dla dysponentów

Spedytorzy, przewoźnicy autobusowi, usługi kurierskie jak również floty pojazdów większych przedsiębiorstw w Europie potrzebują oprócz informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także zarządzania flotą. Mogą nim być różne komponenty hardware’u w kokpicie pojazdu, które sterowane są poprzez centralne lub zdecentralizowane rozwiązania softwareowe i/lub komunikują z użyciem zarządzania flotą na serwerze w centrali przedsiębiorstwa.
W zarządzaniu flotą przedsiębiorstwa mogą zostać pokazane prawie wszystkie najważniejsze komponenty dla efektywnego użytkowania pojazdu. Są nimi m.in. nawigacja, pokazywanie okresów naprawy i przeglądów gwarancyjnych, elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu, trasy objęte mytem i zarządzanie kosztami myta, zarządzanie czasem odpoczynku, zarządzanie kosztami paliwa, przeglądów gwarancyjnych i napraw oraz wiele dalszych modułów.

Z tego powodu Green-Zones podaje następujący przegląd odpowiednich partnerów, z którymi zawarto porozumienie o wymianie informacji o całościowych rozwiązaniach zarządzania flotą, które w czasach zakazów jazdy dla diesli i wzrastającej liczbie stref ekologicznych wdrażają odpowiednie mapy i regulacje stref ekologicznych do swoich rozwiązań softwareowych.

Tutaj wkrótce więcej.