Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Stacje benzynowe, karty paliwowe i oferty rozliczeń dla flot pojazdów

Spedytorzy, przewoźnicy autobusowi, usługi kurierskie oraz floty pojazdów większych przedsiębiorców w Europie potrzebują oprócz informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także aktualny przegląd stacji benzynowych w Europie, obowiązujących na nich kart paliwowych, rozliczania i kontroli zatankowanych zużyć jak również odpowiednich profesjonalnych usług wyspecjalizowanych usługodawców.

Z tego powodu Green-Zones  przedstawia poniższy przegląd partnerów, z którymi zostało zawarte porozumienie o wymianie informacji na temat lokalizacji stacji paliw, kart paliwowych i systemów bilingowych.

Tutaj wkrótce więcej.