Spedytorzy, oferenci frachtu i ich regionalne i krajowe zrzeszenia

Spedytorzy, dostawcy usług logistycznych, firmy kurierskie i inni spedytorzy frachtu podróżujący po drogach Europy oraz ich zrzeszenia potrzebują obok informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także dokładnych map stref ekologicznych oraz wiarygodnych informacji na temat aktualnego stanu wjazdu do strefy ekologicznej.
Tworzone w coraz większej liczbie krajów zależne od pogody strefy ekologiczne powodują wysokie ryzyko dla spedytorów, ponieważ oprócz wysokich kar grozi również całkowity i trwający zakaz wjazdu do stref, jeśli warunki pogodowe nie ulegną zmianie.

Z tego powodu Green-Zones oferuje następującym potencjalnym zleceniodawcom frachtu przegląd o odpowiednich partnerach, z którymi zawarto porozumienie o wymianie informacji dla wykluczenia największych ryzyk. W szczególności partnerom dostarczane są informacje w czasie rzeczywistym o statusie wjazdu do stref i zawierane warunki korzystania z aplikacji flotowej Green-Zones, która znacząco wyklucza ryzyka niedotarcia frachtu spedytora do jego celu.

Tutaj wkrótce więcej.