Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Spedytorzy, oferenci frachtu i ich regionalne i krajowe zrzeszenia

Spedytorzy, dostawcy usług logistycznych, firmy kurierskie i inni spedytorzy frachtu podróżujący po drogach Europy oraz ich zrzeszenia potrzebują obok informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także dokładnych map stref ekologicznych oraz wiarygodnych informacji na temat aktualnego stanu wjazdu do strefy ekologicznej.
Tworzone w coraz większej liczbie krajów zależne od pogody strefy ekologiczne powodują wysokie ryzyko dla spedytorów, ponieważ oprócz wysokich kar grozi również całkowity i trwający zakaz wjazdu do stref, jeśli warunki pogodowe nie ulegną zmianie.

Z tego powodu Green-Zones oferuje następującym potencjalnym zleceniodawcom frachtu przegląd o odpowiednich partnerach, z którymi zawarto porozumienie o wymianie informacji dla wykluczenia największych ryzyk. W szczególności partnerom dostarczane są informacje w czasie rzeczywistym o statusie wjazdu do stref i zawierane warunki korzystania z aplikacji flotowej Green-Zones, która znacząco wyklucza ryzyka niedotarcia frachtu spedytora do jego celu.

Polska Unia Transportu - Ogólnopolski Związek Pracodawców wspiera rozwój konkurencyjności polskiej branży transportowej oraz łączy sektor transportu krajowego i międzynarodowego poprzez wspólne cele.

Związek stale informuje swoich członków o działalności i przepisach branży transportowej, oferuje wsparcie przewoźnikom i spedytorom we wszystkich istotnych obszarach tematycznych poprzez swoje oferty i jest zaangażowany w usuwanie barier rozwoju branży transportowej w Europie.

Współpraca z Green Zones dotyczy szczególnie informacji o ograniczeniach w zakresie ruchu, nałożonych przez zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesla oraz w strefach ekologicznych na drogach europejskich. Daje również możliwość centralnego nabywania plakietek ekologicznych obowiązujących w krajach europejskich oraz zapewnia elektroniczne wsparcie dla kierowców korzystających z dróg europejskich w bezproblemowym dotarciu do celu podróży za pomocą aplikacji Green-Zones Fleet-App.