Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Serwis flotowy Myto i usługi dotyczące myta

Punkty poboru opłat drogowych (myto), winiety, urządzenia do poboru opłat i oferenci rozliczeń floty pojazdów

Spedytorzy, przewoźnicy autobusowi, usługi kurierskie jak również floty pojazdów większych przedsiębiorstw w Europie potrzebują oprócz informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także aktualny przegląd o trasach objętych opłatami myta i stacjach poboru opłat (myta) w Europie, obowiązujących tutaj winietach myta i urządzeniach poboru opłat, rozliczeniu i billingu (kontroli) kosztów myta oraz odpowiedniego profesjonalnego serwisu oferowanego przez wyspecjalizowanych usługodawców.

Z tego powodu Green-Zones oferuje następujący przegląd dotyczący odpowiednich partnerów, z którymi zawarto porozumienie o wymianie informacji na temat tras objętych mytem, punktów poboru opłat, winietach myta, urządzeniach poboru opłat i ich rozliczaniu oraz wynajmie.

Tutaj wkrótce więcej.