Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Serwis flotowy

Usługi Green-Zones dotyczące stref ekologicznych, plakietek ekologicznych, transportu, myta, tankowania oraz MOP/hotelów

Serwis Green-Zones dotyczące stref ekologicznych i plakietek ekologicznych 
Green-Zones jest centralnym europejskim portalem informacyjnym dla wszystkich stref ekologicznych, zakazów wjazdu i zakazów dla diesli w Europie, który daje przegląd koniecznych plakietek ekologicznych odpowiednich krajów.
Objęte nim floty pojazdów jak spedytorzy, przewoźnicy autobusowi, usługi kurierskie ale także turystyczny ruch samochodowy mogą całościowo informować się w Green-Zones o poszczególnych regulacjach stref i plakietek, bezpłatnie korzystać z map stref ekologicznych w Internecie albo w aplikacji Green-Zones jak również nabyć wszystkie plakietki w jednym centralnym sklepie.

Sermis naszych partnerów dotyczące myta, tankowania, hoteli i zleceń transportowych
Floty pojazdów i turystycznie ruch indywidualny w Europie ma nie tylko potrzebę informacji o strefach ekologicznych i ich plakietkach, lecz również o tankowaniu, MOP-ach, noclegach i mycie. Poza tym spedytorzy oraz przewoźnicy autobusowi szukają i oferują zlecenia frachtu i turystyczne oferty transportu.

W ścisłej współpracy ze swoimi partnerami Green-Zones informuje więc o systemach myta (poboru opłat drogowych) w Europie i oferentach rozliczających myto, o tankowaniu w Europie i oferentach kart paliwowych oraz rozliczania tankowania, o przedsiębiorstwach transportowych i zleceniodawcach oraz wykorzystaniu giełd frachtowych, o przewoźnikach autobusowych i turystycznych przedsiębiorstwach „pakietowych” jak również o hotelach i ofertach noclegów dla gości i usługach dla operatorów hoteli.