Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Rejestracje Wielka Brytania

Od 2018 r. - Rejestracje w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii utworzono obecnie 8 stref ekologicznych w dużych miastach kraju. Szczególnie w aglomeracji Londynu należy zwrócić uwagę na 3 różne strefy ekologiczne, gdyż wszystkie wymagają wcześniejszej rejestracji do wjazdu.

Obecnie według stanu na sierpień 2019 zakazy jazdy w strefach poza Londynem obowiązują głównie dla autobusów. Samochody osobowe i ciężarowe nie są nimi objęte. Jednakże w aglomeracji Londynu w zależności od strefy (LEZ, ZEZ, ULEZ) zakazane są przeważnie wszystkie rodzaje typów pojazdów, w tym także pojazdy lekkie (Londyn ZEZ) i pojazdy kempingowe, względnie muszą w wyjątkowych przypadkach zarejestrować się przed wjazdem.
Różne rodzaje rejestracji są zasadniczo możliwe w Internecie, jednakże niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Od jesieni 2019 rejestracja będzie oferowana jako usługa Green-Zones. Wynikające z tego potwierdzenie i pozwolenie na wjazd zostanie udostępnione pojazdowi klienta Green-Zones w formie certyfikatu RED (REG-Certificates) przed wjazdem.

Strefy ekologiczne w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie, są monitorowane przez policję i kamery. Przy wykroczeniu należny jest mandat w przeliczeniu od 150 do 1.000 Euro. Należny do rejestracji opłaty nie należy mylić z opłatami za parkowanie lub autostrady, które w aglomeracji Londynu są najczęściej jeszcze dodatkowo pobierane.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.LEZ-London.uk lub www.Green-Zones-App.eu