Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Rejestracje Czechy

Od 2019 r. - Rejestracje w Czechach

W Czechach obecnie utworzone są dwie strefy ekologiczne w stolicy Pradze. W zależności od strefy obowiązuje całkowity zakaz jazdy dla wszystkich pojazdów klasy EURO 0-3 i pojazdów typu autobus i ciężarówka od 3,5t względnie 6t. To dotyczy także pojazdów kempingowych, które są zarejestrowane jako ciężarówki.
Wszystkie wyższe klasy mają również zakaz jazdy, mogą jednak w formie rejestracji wnioskować o wyjątek. Wniosek musi zostać złożony co najmniej miesiąc przed wjazdem w lokalnym urzędzie w języku urzędowym.

Ponieważ rejestracja musi nastąpić na długo przed wjazdem i wyłącznie w języku czeskim, to usługa rejestracji przez Green-Zones jest bardzo przydatna, ponieważ konieczne zezwolenie w formie urzędowej karty zezwolenia i certyfikatu REG zostanie przekazana pojazdowi do dyspozycji przez Green-Zones przed wjazdem.

Strefy ekologiczne w Czechach są monitorowane przez policję i pracowników komunalnych. Przy wykroczeniu przewidziana jest grzywna od 60 do 100 Euro, przy powtórnym przekroczeniu także znacznie wyższa.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.LEZ-Czechia.cz lub www.Green-Zones-App.eu