Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Rejestracje Belgia

Od 2018 - Rejestracje w Belgii

W Belgii utworzono obecnie w dwóch regionach Brukseli i Antwerpii wielkie strefy ekologiczne. Od roku 2020 dojdzie strefa ekologiczna Gandawa i prawdopodobnie dużo mniejszych gmin i miast we Flandrii, jak np. Mechelen, Willebroek i inne.
W belgijskich strefach ekologicznych jednak w przeciwieństwie do innych krajów nie ma nakazanego obowiązku posiadania plakietki, lecz obowiązek rejestracji pojazdu przed wjazdem do odpowiedniej strefy. Obowiązek rejestracji nie dotyczy jednak pojazdów zarejestrowanych w Belgii i Holandii, ponieważ one są już ujęte w krajowych bazach danych.

We Flandrii obowiązek rejestracji obejmuje obecnie wszystkie typy pojazdów poza pojazdami lekkimi, jak np. motorower, motocykl, quad, etc. Ten zakres obowiązkowej rejestracji obejmuje teraz Antwerpię i Gandawę.
W regionie Bruksela obecnie także wiele typów pojazdów ma obowiązek rejestracji, jednakże nie dotyczy tam lekkich pojazdów jak i pojazdów gospodarki leśnej.
Strefy ekologiczne w Belgii nie są monitorowane przez policję, lecz automatyczne kamery. Przy wykroczeniu przewidziana jest grzywna  150-350.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.lez-belgium.be lub www.Green-Zones-App.eu