Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2008 r. – Niemiecka plakietka ekologiczna

W dn. 01.01.2008 r. wystartowały w Niemczech pierwsze strefy ekologiczne, które mają za zadanie ograniczyć emisję pyłu. Z czasem do tego grona dołączyło ponad 50 kolejnych miast i wspólnot, do których można wjechać jedynie posiadając zieloną plakietkę ekologiczną.
Niemiecka plakietka ekologiczna, nazywana także plakietką pyłową, jest obowiązkowa dla wszystkich pojazdów posiadających dwie lub więcej osi w celu wjazdu do niemieckich stref ekologicznych.
Niemiecką plakietkę ekologiczną otrzymuje pojazd, który spełnia wymogi normy EURO 4 ew. EURO 3, jeżeli w pojeździe zamontowany jest filtr cząstek stałych, co musi być odnotowane w dokumentacji pojazdu.

Początkowo plakietkę ekologiczną wydawano także w kolorze czerwonym/EURO 2 i żółtym/EURO 3, jednak pojazdy (głównie z silnikiem diesla) wyposażone w żółtą lub czerwoną plakietkę ekologiczną nie mogą już wjeżdżać do stref ekologicznych. Z tego powodu strefy ekologiczne w Niemczech niedługo zostaną nazwane „zielonymi strefami ekologicznymi”, ponieważ w następnych latach wprowadzona zostanie niebieska plakietka ekologiczna, która będzie uprawniała do wjazdu do „niebieskich stref ekologicznych”. Niebieskie strefy ekologiczne będą prawdopodobnie tworzone wewnątrz zielonych stref ekologicznych jako strefy mniejsze.

Od 01.02.2009 r. w Niemczech kontrolowany jest w strefach ekologicznych również ruch bierny. W związku z tym karę pieniężną w wysokości 80 euro zapłaci nie tylko ten, kto wjeżdża do strefy ekologicznej bez ważnej plakietki, ale także ten, kto tam parkuje.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech