Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Niemiecka plakietka ekologiczna

Od 2008 r. – Niemiecka plakietka ekologiczna

W Niemczech obecnie w 61 miastach i regionach utworzone są strefy ekologiczne pyłu zawieszonego. W tym zawarte jest Zagłębie Ruhry, które obejmuje 10 dużych miast i gmin. Do wjazdu do tych stref potrzebna jest zielona plakietka ekologiczna, która może być przydzielona pojazdom od klasy emisyjnej/EURO 4. Obowiązek posiadania plakietki ekologicznej istnieje dla wszystkich typów pojazdów oprócz pojazdów lekkich (motorowery, motocykle, ruady, etc).

Niezależnie od pyłu zawieszonego w 37 miastach Niemiec za wysokie są wartości NOx. Z tego powodu obecnie już w wielu niemieckich miastach utworzono strefy zakazu wjazdu dla diesli z każdorazowo innymi regulacjami.
Zakaz jazdy dla diesli obowiązuje najczęściej wszystkie pojazdy z silnikiem diesla wszystkich typów pojazdów, jeśli nie spełniają one odpowiedniej normy EURO. W niektórych strefach zakazu jazdy diesli mogą zostać objęte także silniki benzynowe.

Niemiecka zielona plakietka ekologiczna musi – w przeciwieństwie do winiety autostradowej – zostać nabyta tylko jeden raz. Jest ona tak długo ważna, jak długo nie zmienia się numer rejestracyjny pojazdu.
Strefy ekologiczne w Niemczech są monitorowane przez policję i komunalne służby porządkowe. Przy wykroczeniu nałożona zostanie grzywna w wysokości 80 EUR wraz z opłatami manipulacyjnymi.
Ponieważ oznaczenie pojazdów o niskiej emisji NOx w strefach zakazu jazdy diesli poprzez planowaną do tego Niebieską Plakietkę nie jest zostało jeszcze politycznie wdrożone, to kontrola nieuprawnionych do wjazdu pojazdów diesla klasy EURO 6 i niższych następuje przez policyjne specjalne i ogólne kontrole drogowe.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.umwelt-plakette.de lub www.Green-Zones-App.eu

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech