Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Niemiecka e-plakietka

Od 2015 r. - niemiecka e-plakietka

Dn. 25.09.2015 r. wprowadzono w Niemczech 50. rozporządzenie w celu zmiany przepisów ruchu drogowego.
Celem jest zapewnienie pojazdom z napędem elektrycznym dodatkowych przywilejów tak, aby ilość rejestrowanych w Niemczech pojazdów tego typu znacznie wzrosła.
Przy tym krajowe e-pojazdy (zatem pojazdy rejestrowane w Niemczech) mogą uzyskać specjalny indywidualny e-numer w celu wyróżnienia ich na tle innych pojazdów.
Pojazdy zagraniczne – zatem pojazdy nie zarejestrowane w Niemczech – mogą z kolei otrzymać e-plakietkę, aby te pojazdy elektryczne również mogły czerpać korzyści i cieszyć się z przywilejów w Niemczech. Podstawę prawną stanowi tutaj dyrektywa UE 2007/46/WE.

Aby pojazd nie zarejestrowany w Niemczech mógł otrzymać e-plakietkę, musi spełnić podstawowe wymogi, tj. musi to być pojazd tylko elektryczny bez silnika spalinowego oraz musi być ładowany elektrycznie z zewnątrz.
W przypadku pojazdów hybrydowych należy także zwrócić uwagę, iż maksymalny poziom emisji CO2/km może wynosić 50g lub mniej, a w przypadku jazdy wyłącznie na prąd elektryczny – zasięg co najmniej 30 km (od 01.01.2018 r. co najmniej 40 km).

Rejestracja pojazdu elektrycznego w Niemczech łączy się zasadniczo z korzyścią w postaci oszczędności podatkowych oraz, zarówno dla pojazdów zarejestrowanych w kraju, jak i za granicą, z możliwością korzystania z buspasów, bezpłatnego parkowania przy kolumnach ładowania i w ruchu drogowym oraz ewentualną możliwością przejazdu w inny sposób zablokowanych ulic. Jednak te korzyści i przywileje różnią się od miasta do miasta i nie ma obowiązku ich zapewniania.

Tutaj zamówicie niemiecką E-Plakietkę dla aut dopuszczonych do ruchu poza granicami Niemiec, aby skorzystać z przywilejów dla aut elektrycznych w Niemczech