Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2018 – Hiszpańska Distintivo-Ambiental

Z dniem 27.07.2018 w Hiszpanii wprowadzono oficjalny system plakietek ekologicznych, który podzielony jest na cztery różne kategorie i kolory. Podział kieruje się wielkościami emisji i rokiem rejestracji, względnie klasą EURO pojazdu.
Wprowadzane i wydawane przez hiszpańską Generalną Dyrekcję Ruchu Drogowego (Dirección General de Tráfico/DGT) plakietki ekologiczne mają oddzielić pojazdy przyjazne środowisku od pojazdów zanieczyszczających. Poprzez ten system i równocześnie wprowadzone hiszpańskie strefy ekologiczne zostaną zredukowane tlenki azotu (NOx) i emisje pyłu zawieszonego w hiszpańskich metropoliach.

Drukowane przez hiszpańską mennicę narodową i wydawane przez DGT plakietki ekologiczne mają oficjalną nazwę Distintivo-Ambiental i są wydawane w 4 różnych kategoriach 0, ECO, C i B. Kategoria A, dla której nie ma plakietek, obejmuje wszystkie pojazdy i klasy EURO, które nie zostały przyporządkowane do pozostałych 4 kategorii.
Hiszpańska plakietka ekologiczna Distintivo Ambiental jest wymagana, aby podczas epizodów zanieczyszczenia powietrza móc wjechać do hiszpańskich miast, względnie w szczególnie chronionych strefach móc w ogóle jeździć.

Stworzone po to strefy ekologiczne, które nazywają się w Hiszpanii Zona de Bajas Emisiones (ZBE) i Area Central Cero Emissions (ACCE), mają substancje szkodliwe powietrza w hiszpańskich miastach szybko i trwale zminimalizować.
Różne strefy ekologiczne mogą dzielić się na kilka rodzajów. Szczególnie są to tzw. czasowe i stale obowiązujące strefy niskiej emisji / Low-Emission-Zonen (LEZ), w których przy fazach zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie chwilowo (czasowe) ograniczenia ruchu, które mogą skutkować m.in. ograniczeniami prędkości lub obowiązkiem posiadania plakietki przy wjeździe. Ponadto przy dalszym pogorszeniu się jakości powietrza mogą określone plakietki czasowo zostać dodatkowo wyłączone z ruchu.
Należy też wymienić strefy zerowej emisji (ZEZ), w których średnio- i długoterminowo do 2025 roku nie będą mogły wjeżdżać żadne pojazdy, które napędzane są paliwami kopalnymi. W początkowej fazie tworzenia ZEZ z reguły dopuszczone są jeszcze pojazdy z szczególnie czystymi klasami EURO.