Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Hiszpańska Distintivo-Ambiental

Od 2018 – Hiszpańska Distintivo-Ambiental

Do wjazdu do istniejących stref ekologicznych wymagana jest hiszpańska plakietka ekologiczna Distintivo-Ambiental.
Ponieważ w Hiszpanii w przeciwieństwie do Niemiec istnieją nie tylko stale utworzone strefy ekologiczne, lecz także strefy uzależnione od pogody (w zależności od wartości NOx i pyłu zawieszonego), to określone zakazy wjazdu z lub bez plakietki Distintivo-Ambiental obowiązują tylko po aktywacji strefy przez miejscowe władze.
W strefach utworzonych na stałe jak i strefach uzależnionych od pogody (uwaga: brak znaków drogowych) odpowiednie zakazy jazdy obowiązują dla wszystkich typów pojazdow; także dla pojazdów lekkich jak motorower, motocykl, quad, etc.

Plakietka Distintivo-Ambiental jest dostępna w 4 różnych klasach, przy czym plakietka B i C wymaga klasy EURO 4 i wyższej dla wszystkich typów pojazdów, przy pojazdach lekkich od klasy EURO 2. Plakietka klasy 0 i ECO są zarezerwowane dla pojazdów na gaz, wodór i elektrycznych, względnie hybrydowych.
Hiszpańska plakietka ekologiczna – w przeciwieństwie do winiety autostradowej – wystarczy wyrobić tylko jeden raz. Jest tak długo ważny, jak długo nie zmieni się numer rejestracyjny pojazdu.

Hiszpańska Distintivo-Ambiental jest obecnie (stan na sierpień 2019) dostępna tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii. Dla pojazdów zagranicznych obowiązują skomplikowane pozwolenie wyjątkowe, które można uzyskać od władz lokalnych.
Strefy ekologiczne w Hiszpanii są kontrolowane przez policję i pracowników komunalnych. Przy wykroczeniu obowiązuje grzywna wysokości 90 Euro wraz kosztami administracyjnymi.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.Distintivo-Ambiental.es lub www.Green-Zones-App.eu