Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2016 - Francuska winieta Crit'Air

01.07.2016 r. wprowadzono we Francji winietę ekologiczną o nazwie Crit‘Air. Winieta dostępna jest w 6 kategoriach i kolorach, w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej i ilości wydzielanych przez pojazd spalin.

W ten sposób, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, zostanie zmniejszony poziom emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza, wspierane będzie użytkowanie nowych i energooszczędnych pojazdów, jak również stare, zanieczyszczające środowisko pojazdy będą stopniowo wykluczane z ruchu drogowego. Dzięki winiecie Crit‘Air przede wszystkim zredukowany zostanie poziom emisji tlenków azotu (NOx) oraz pyłów.
Podział pojazdów według ich typu na samochody ciężarowe, autobusy, samochody osobowe i inne pojazdy w ramach winiety Crit‘Air uregulowany jest w Décret Crit’Air 2016-858 z dn. 29.06.2016 r.

Obowiązek posiadania winiety Crit‘Air dla pojazdu w celu wjazdu do paryskiej strefy ekologicznej wprowadzono 01.07.2016 r. W dniu 01.11.2016  w Grenobel a następnie 12.12.2016 w Lyon. W innych francuskich miastach posiadanie winiety jeszcze nie jest obowiązkowe.
W strefie paryskiej do 14.01.2017 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym na kierowców pojazdów bez winiety Crit‘Air nie będą nakładane mandaty za wjazd do strefy ekologicznej. Od  15.01.2017 r. kierowcy mogą liczyć się z karami pieniężnymi w wysokości 68-375 Euro.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji