Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2016 - Francuska winieta Crit'Air

We Francji obecnie w 32 miastach, regionach i departamentach utworzonych są częściowo wielkopowierzchniowe strefy ekologiczne, w których istnieją stałe i czasowo ograniczone zakazy jazdy oraz istnieje konieczność posiadania winiety Crit-Air.
Winieta Crit-Air jest dostępna w 6 kategoriach. Eco, 1, 2, 3, 4 i 5. E-winieta jest zarezerwowana dla najczystszych silników, winieta Crit-Air kategorii 5  dla starszych silników diesla.

Każde miasto, gmina i region we Francji może na swoim terenie ustalać różne regulacje zakazu jazdy poprzez użycie systemu 6 winiet Crit-Air. Oznacza to, że w niektórych strefach nie są wymagane żadne winiety, a w niektórych winiety kategorii 5 albo nawet 4. W bardzo dużych miastach, jak np. Paryż, są w cyklicznych odstępach 12 lub 24 miesięcy zakazywana jest kolejna klasa Crit-Air. W aglomeracji Paryża obecnie są dopuszczone już tylko winiety klasy 4 i do końca roku 2024 będzie już tylko winieta nr 1 i pojazdy elektryczne (winieta E).

Regulacje, zakazy i wyjątki odnoszą się we Francji do wszystkich typów pojazdów, dlatego także klasa typów lekkich pojazdów, jak np. motorower, motocykl, trójkołowiec, quad, etc. Ponadto w poszczególnych miastach i gminach obowiązują bardzo różne przepisy dotyczące zakazów wjazdu w dni powszednie i godziny, a także wyjątki od tych przepisów. W niektórych strefach istnieją również wyjątki dla oldtimerów, pojazdów kempingowych i kamperów.

Strefy ekologiczne we Francji są kontrolowane przez policję i pracowników komunalnych. Skanują oni kody QR posiadanej winiety i w ten sposób mogą stwierdzić wykroczenie lub wystawiają mandat przy brakującej winiecie w wysokości 68-375 Euro. Od roku 2021 ma zostać dodatkowo zainstalowany we Francji monitoring, zaczynając od aglomeracji Paryża.
Winieta Crit-Air – w odróżnieniu od winiety autostradowej – wystarczy wyrobić jeden raz. Jest tak długo ważna, jak długo nie zmieni się tablica rejestracyjna samochodu.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych z ich granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.crit-air.fr albo www.Green-Zones-App.eu

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji