Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Plakietki Duńska plakietka ekologiczna Ecosticker

Od 2011 r. – Duńska plakietka ekologiczna

W Danii obecnie utworzone są we wszystkich dużych miastach kraju 4 strefy ekologiczne. Obecnie w duńskich strefach ekologicznych obowiązuje zakaz jazdy dla wszystkich autobusów i ciężarówek klasy EURO 0-3. To dotyczy także pojazdów kempingowych, które są zarejestrowane jako ciężarówki. Lekkie pojazdy (motorowery, motocykle, quady, etc) oraz samochody osobowe nie są objęte zakazami. Od 2020 duńskie strefy mają być ewentualnie poszerzone lub także może dojść zaostrzenie klas EURO.

Duński EcoSticker istnieje w kolorach zielonym i czerwonym. Warunkiem dla zielonego EcoStickera jest klasa EURO 4. Czerwony EcoSticker jest tylko dla pojazdów klasy EURO 0-3, które równocześnie mogą przedstawić pozwolenie wyjątkowe.
Ponieważ w Danii ciągle dyskutuje się o utworzeniu kolejnych stref ekologicznych oraz obowiązku włączenia furgonetek i samochodów osobowych, możliwym jest również, żeby często odwiedzający, jak również urlopowicze i kamperzy nabyli EcoSticker dobrowolnie na swój samochód osobowy lub pojazd kempingowy. EcoSticker – w przeciwieństwie do winiety autostradowej – wystarczy wyrobić tylko jeden raz. Jest tak długo ważny, jak długo nie zmieni się numer rejestracyjny pojazdu.

Strefy ekologiczne w Danii są ściśle kontrolowane przez policję. Przy wykroczeniu należny jest mandat w wysokości 20.000 DKK, w przeliczeniu 2.700 Euro. W przypadku powtórki pojazd jest rekwirowany i grozi nawet kara więzienia.

Zoomowalne mapy wszystkich stref ekologicznych wraz z granicami jak również szczegółowe informacje o poszczególnych typach pojazdów, klasach EURO, dniach tygodnia, godzinach, regulacjach specjalnych i wyjątkach są dostępne na www.EcoSticker.dk oraz www.Green-Zones-App.eu

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii