Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2011 r. – duńska plakietka ekologiczna

Od 1 listopada 2011 r. wszystkie zagraniczne autobusy i samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t muszą posiadać duńską plakietkę ekologiczną, aby móc wjechać do stref ekologicznych największych duńskich miast. Strefy ekologiczne znajdują się w Kopenhadze,  Aarhus, Odense i Aalborgu.

Duńską plakietkę ekologiczną można poznać po jej zielonym kolorze. Przyznaje się ją od normy Euro 4. Na plakietce widnieje nazwa kraju oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Pojazdy spełniające wymogi normy Euro 3 muszą nie tylko być wyposażone w zamontowany i dopuszczony filtr cząstek stałych lub spełniać co najmniej wymogi normy Euro 4, ale także posiadać certyfikowaną duńską plakietkę ekologiczną umieszczoną w dobrze widocznym miejscu na przedniej szybie.

W przypadku niespełniania przez pojazd przepisów z zakresu ochrony środowiska, należy liczyć się z mandatem w wysokości do 20.000 DKK (2.700 euro) dla kierowcy i przewoźnika. Pojazd może ponadto zostać zajęty do momentu zapłaty ewentualnego mandatu. Ustawę wdraża duńska policja we współpracy z organami gminnymi.

W szczególnych przypadkach w duńskich organach ochrony środowiska można złożyć wniosek o wydanie czasowego zezwolenia jednostkowego dla pojazdów niespełniających wymogów w zakresie emisji spalin. Na mocy zezwolenia pojazd, na określony czas, będzie zwolniony od przestrzegania reguł obowiązujących w duńskich strefach ekologicznych. W razie akceptacji wniosku o wydanie zezwolenia jednostkowego, dany pojazd otrzyma czerwoną plakietkę oznaczającą, iż dla tego pojazdu wydano zezwolenie na wjazd do duńskich stref ekologicznych w danym, ograniczonym czasie. Wniosek należy złożyć w duńskim urzędzie ds. ochrony środowiska w Kopenhadze.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii