Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2019/2020 r. - czeska plakietka emisji

Od 2019/2020 r. w Czechach wprowadzona zostanie plakietka emisji „Emisni-Plaketa“. Plakietka emisji jest obowiązkowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli.
Od tego dnia można w każdym czeskim mieście tworzyć tak zwane strefy niskiej emisji, czyli strefy ekologiczne, tak jak w przypadku miasta stołecznego Pragi.
Wprowadzenie stref niskiej emisji określa § 14 Ustawy nr 201/2012 Slg. o ochronie czystości powietrza, jak również rozporządzenie rządowe nr 56/2013 Slg. w sprawie podziału pojazdów w ruchu drogowym na kategorie emisji oraz przyznawane kolory plakietek emisji.
Zasadniczo oczekuje się, iż pojazdy o klasie emisji EURO 3 (żółta plakietka) będą mogły wjeżdżać do stref ekologicznych tylko do dn. 31.12.2020 r., tak jak zostało to uregulowane w przypadku miasta stołecznego Pragi. Od dn. 01.01.2022 r. w kolejnych częściach kraju wjazd dozwolony będzie prawdopodobnie jedynie dla pojazdów z zieloną plakietką emisji. W każdym przypadku ostateczna decyzja co do wprowadzenia zakazu wjazdu dla posiadaczy żółtej plakietki emisji leży w gestii danego miasta.


Tworzenie stref niskiej emisji na terenie danej gminy regulowane jest w Republice Czeskiej przepisami prawa. Konkretne warunki obowiązujące w danej strefie ekologicznej określane są przez poszczególne gminy w drodze powszechnie obowiązującego rozporządzenia, które definiuje wielkość i granice stref niskiej emisji na danym terenie.
Znaki strefy ekologicznej to znaki zakazu wjazdu obrazujące plakietkę emisji, której posiadacze mogą wjechać do strefy. Koniec strefy niskiej emisji oznaczony jest odpowiednim znakiem.
Wjazd do strefy ekologicznej bez posiadania odpowiedniej plakietki emisji stanowi wykroczenie, a kierowca, w razie kontroli policyjnej, zapłaci mandat w wysokości 1.500-2.500 koron czeskich (55-95 euro).

Mieszkańcy stref ekologicznych nie muszą posiadać na swoich pojazdach plakietki emisji ani jej nabywać. Ponadto istnieje wiele regulacji wyjątkowych dotyczących pojazdów specjalnych jak, np. pojazdów służb ratunkowych, pojazdów poczty, śmieciarek, pojazdów komunalnych i pojazdów osób niepełnosprawnych.