Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Od 2015 r. – austriacka plakietka ekologiczna

Od 01.01.2015 r. wszystkie autobusy i samochody ciężarowe klasy N, które chcą przejechać przez wyznaczone austriackie strefy ekologiczne, muszą posiadać „plakietkę świadczącą o spełnianiu przez nie odpowiednich norm w zakresie emisji spalin”, zwaną w Austrii plakietką ekologiczną.

Austriacka plakietka ekologiczna jest dostępna w 6 kolorach, które oznaczają także różne klasy emisji. Klasa emisji pojazdu zaznaczona jest ponadto na plakietce ekologicznej perforacją i potwierdzona certyfikatem emisji, który należy przewozić w pojeździe.
Aktualnie zakup austriackiej plakietki ekologicznej dla samochodu osobowego jest dobrowolny, ponieważ ich oznaczanie odbywa się jeszcze na podstawie dobrowolnych decyzji. Austriacka plakietka ekologiczna nie jest przewidziana dla motocykli i innych pojazdów nieposiadających dwóch osi.

Podział pojazdów na klasy emisji odbywa się w oparciu o normy emisji spalin EURO określone w odnośnych przepisach Unii Europejskiej lub w austriackiej Ustawie o pojazdach mechanicznych z 1967 r. Przy tym trzeba uwzględnić, czy pojazd należy do klasy pojazdów M czy N, czy posiada sprawny filtr cząstek stałych oraz czy posiada silnik diesla, silnik benzynowy czy też napęd alternatywny.
Rodzaj austriackiej plakietki ekologicznej dla nowych pojazdów dobiera i nanosi na pojazd producent. W przypadku pojazdów dopuszczonych już do ruchu plakietkę nanosi się tylko na wniosek kierowcy pojazdu.

Pierwsze strefy ekologiczne w Austrii powstały w Wiedniu i okolicach oraz w Dolnej Austrii w celu ochrony obywateli przed widocznie szkodliwym działaniem pyłu oraz w celu ograniczenia korzystania ze starszych pojazdów, przede wszystkim z silnikiem diesla. Austriackie strefy ekologiczne określane są przez gubernatorów poszczególnych krajów związkowych (prezydentów krajów związkowych) w drodze rozporządzeń. Gubernatorzy muszą jednak stosować się do wyjątków określonych w § 14 austriackiej Ustawy o ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych wyjątków, jeżeli będzie to konieczne.
Przy podziale pojazdów na klasy emisji spalin w Austrii uwzględnia się, oprócz poziomu emisji pyłu, również poziom emisji dwutlenku azotu (emisja NOx). Dodatkowo ustawodawca może także zarządzić ograniczenia w ruchu w obszarach, gdzie przekraczane są wartości graniczne NO2, aby przyczynić się w ten sposób do redukcji poziomu emisji w przyszłości.

W zasadzie każdy posiadacz pojazdu może na podstawie klasy emisji spalin swojego pojazdu samodzielnie ustalić, jaki kolor austriackiej plakietki ekologicznej będzie miał jego pojazd. W celu klasyfikacji wykorzystywane są dane z krajowej bazy danych klasyfikacji emisji spalin, w zależności od rodzaju napędu i roku produkcji samochodu. W każdym przypadku posiadanie sprawnego filtra cząstek stałych jest zaletą i zasadniczo zapewnia miejsce o jedną klasę kolorystyczną wyżej. Należy jednak przedłożyć zaświadczenie o częściach i potwierdzenie należytej instalacji filtra cząstek stałych.

Tutaj zamówicie Plakietkę Ekologiczną-Pickerl dla stref ekologicznych w Austrii