Od 2010 r. – Europejska winieta CO2

W Europie przeważająca część emisji pyłu, NOx i CO2 spowodowana jest ruchem samochodowym. Redukcja poziomu pyłu i NOx jest możliwa dzięki lepszym technicznym rozwiązaniom proponowanym przez producentów oraz jest propagowana przez coraz większą ilość krajowych ustawodawców poprzez plakietki ekologiczne i plakietki świadczące o spełnianiu przez pojazd odpowiednich norm w zakresie emisji tlenków azotu. Emisja CO2, który jest współodpowiedzialny za globalne ocieplenie, jest w dłuższej perspektywie prawdopodobnie jeszcze bardziej szkodliwa.

W czasach mobilności rezygnacja z samochodu jest jednak możliwa tylko pod pewnymi warunkami. Dzięki ekonomicznej jeździe i pojazdom z niewielkim zużyciem paliwa da się w pewnym stopniu ograniczyć poziom emisji.
W zakresie pozostałej części emisji, których nie da się uniknąć, Climate Company oferuje kierowcom samochodów osobowych możliwość, po przeprowadzeniu klasyfikacji ilości CO2 emitowanej przez dany samochód, dobrowolnej kompensacji CO2 za pomocą winiety klimatycznej, zgodnie z zaleceniami niemieckiego urzędu ds. ochrony środowiska.

Trzy klasy winiety CO2 / winiety klimatycznej w kolorach zielonym, żółtym i czerwonym zależne są od poziomu emisji CO2 na km i przewidziane są głównie w celu dobrowolnej kompensacji dla samochodów osobowych, które spełniają wymogi trzech poziomów: do 130 g CO2/km, do 182 g CO2/km i do 257 g CO2/km. Odpowiada to zasadniczo zużyciu oleju napędowego lub benzyny w samochodzie osobowym: 5-5,5 l (zielony), 7-7,6 l (żółty) i 9,9-10,7 l (czerwony) na 100 km przebiegu.