Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Informacje wewnętrzne Kary pieniężne w UE

Przegląd kar pieniężnych w europejskich strefach ekologicznych

W każdej utworzonej w dowolnym europejskim kraju strefie ekologicznej za nieprzestrzeganie zakazów wjazdu lub wjazd do strefy ekologicznej bez odpowiedniej, ważnej plakietki grożą kary pieniężne.
Ponieważ w pierwszych latach od utworzenia danej strefy ekologicznej zazwyczaj zmieniają się zasady wjazdu do niej pojazdami posiadającymi różne klasy emisji lub kolory plakietki ekologicznej, kierowcy przed wjazdem do strefy ekologicznej winni upewnić się, czy dysponują odpowiednią, ważną plakietką/winietą w odpowiednim kolorze.
Jeżeli zatem mimo to policja lub inny organ urzędowy stwierdzi naruszenie, na kierowców nakładane są wysokie kary. Poniżej przegląd grożących kar pieniężnych w różnych krajach.

•    Niemcy / niebieska plakietka / Jeszcze nie ustalono
•    Niemcy / plakietka ekologiczna / 80,00-108,50 euro
•    Niemcy / e-plakietka / Jest dobrowolna
•    Czechy / plakietka emisji / 1.500,00-2.500,00 CZK (56,00-93,00 euro)
•    Francja / winieta Crit’Air / 68,00-375,00 euro
•    Dania / plakietka ekologiczna Ecosticker / 20.000,00 DKK* (2.700,00 euro)
•    Austria / plakietka ekologiczna / 80,00-2.180,00 euro

*najwyższa stawka + konfiskata pojazdu do momentu zapłaty

Przy powyższych karach pieniężnych często podaje się kwotę w przedziale „od-do”. Jest to spowodowane tym, że krajowi ustawodawcy mogą określić, czy karę uiszcza się na miejscu w gotówce, czy jest ona pobierana przelewem w ramach postępowania administracyjnego na piśmie. Zasadniczo płatność gotówką na miejscu jest „korzystniejsza cenowo”.