O nas

Green-Zones GmbH i GEMB mbH z siedzibą w Berlinie / Niemcy prowadzą działalność w zakresie informacji, doradztwa i handlu związanego z klimatem i środowiskiem.

Green-Zones GmbH  przejmuje przy tym działalność związaną z pyłem i strefami ekologicznymi, a GEMB mbH działalność związaną z obowiązkowym i dobrowolnym handlem emisjami.

Spółka Green-Zones GmbH jest wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Berlina Charlottenburg pod numerem HRB 169866B.

Spółka GEMB mbH zajmuje się zarządzaniem emisjami i doradztwem i jest wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Berlina Charlottenburg pod numerem HRB 101917.

Green-Zones

Green Zones na swoich portalach www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.crit-air.fr, www.blaue-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at, www.lez-belgium.be i www.ecosticker.dk udziela informacji na temat środowiska, drobnego  pyłu i związanymi z tym coraz w większej ilości ograniczeniami ruchu w krajach europejskich wynikających z tworzenia stref ekologicznych.

W związku z tym, iż organy publiczne w Europie i poszczególnych państwach nie zapewniają takich informacji w sposób scentralizowany, a w naszej ocenie zapewniają je także w niewystarczającym zakresie, bezpłatnie udostępniamy takie informacje na naszych portalach informacyjnych.

Nasze wydatki i koszty osobowe, jak również liczne koszty związane z prowadzeniem aż 35 różnych, zagranicznych stron internetowych, pokrywamy z przychodów ze sprzedaży plakietek ekologicznych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.

Aktualnie są to: niemiecka plakietka ekologiczna, francuska winieta Crit’Air, austriacka plakietka ekologiczna- Pickerl i duńska plakietka ekologiczna-Sticker (taka plakietka jest wymagana dla każdego krajowego i zagranicznego pojazdu w celu przejechania przez wyznaczoną strefę ekologiczną w każdym z tych krajów). Kolejne krajowe plakietki będą dostępne w nadchodzących latach, np. Niebieska Plakietka (plakietka świadcząca o spełnianiu przez pojazd odpowiednich wymagań w zakresie emisji tlenku azotu) w Niemczech lub w strefach ekologicznych we Hiszpania i Czechach.

  

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com poprzez swoje portale www.emissionshaendler.com i www.handel-emisjami.pl prowadzi działalność związaną z obowiązkowym handlem emisjami w Polsce, Niemczech i Austrii. Od grudnia 2005 r. Emissionshändler.com prowadzi dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie handel CO2/prawami do emisji (kupno, sprzedaż, wymiana), jak również udziela się w zakresie handlu bilateralnego.

Climate Company

Climate Company na swoim portalu www.climate-company.com  kupuje i kompensuje CO2-prawa do emisji dla osób prywatnych i firm, które nie są obowiązkowe w handlu emisjami.

Climate Company informuje na temat zmian klimatycznych, ochrony klimatu i wolnej od emisji CO2 jazdy samochodem (zrekompensowanej). Ponadto Climate Company na swoim portalu oferuje osobom prywatnym zakup prezentów klimatycznych oraz tzw. neutralności klimatycznej. W ten sposób każdy może dobrowolnie uczestniczyć w europejskim handlu prawami do emisji poprzez zakup Winiet klimatycznych lub Certyfikatów klimatycznych lub angażować się w międzynarodowe projekty ochrony klimatu – w każdym przypadku zrobić podarunek dla dla przyszłości naszego klimatu.