< Show all posts

Zanieczyszczenie powietrza oficjalnie obwiniane za śmierć dziewczyny

Śmierć londyńskiej dziewczyny była spowodowana nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Ta decyzja prawna może być przełomowa dla polityki transportowej w Wielkiej Brytanii i Europie.

Sąd w Londynie orzekł, że śmierć 9-letniej dziewczynki była spowodowana nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Jak już wcześniej informowano, dziewczyna mieszkała z rodziną na południu brytyjskiej stolicy w pobliżu ruchliwego skrzyżowania, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza przekraczał limity ustalone przez UE. W trakcie śledztwa koronera stwierdzono, że nadmierny poziom dwutlenku azotu, na który narażona była dziewczynka, przyczynił się znacząco do jej śmierci. Decyzja ta oznacza, że zanieczyszczenie powietrza jest obecnie oficjalnie po raz pierwszy częściowo winne śmierci danej osoby.

Prawnicy powodów wskazali również na niepowodzenie władz. Po dokonaniu pomiarów złej jakości powietrza, plan działania został sporządzony dopiero trzy lata później, a przyjęty dopiero kolejne cztery lata później. Władze zostały również oskarżone w postępowaniu o niedostarczenie informacji o potencjalnych skutkach zanieczyszczenia powietrza.

Ten przełomowy wyrok może mieć dramatyczne konsekwencje dla państwa brytyjskiego, ponieważ coraz więcej osób może teraz pozywać przeciwko nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza. British Lung Foundation i stowarzyszenie Asthma UK mają nadzieję, że orzeczenie to skłoni do ponownego przemyślenia polityki w zakresie śmiertelnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Burmistrz Londynu również uznał, że decyzja ta powinna stać się przełomowym momentem.

Jak podano wczoraj, strefa niskiej emisji w Londynie ma zostać zwiększona w nadchodzącym roku. Dodatkowa opłata dzienna dla kierowców spoza metropolii mogłaby również zmniejszyć ruch drogowy. Bardziej pożądane byłyby jednak zachęty do korzystania z transportu publicznego, wspólnego korzystania z samochodów i częstszego przechodzenia na korzystanie z rowerów i innych przyjaznych dla środowiska środków transportu. Zamiast tego, wraz z wysokimi opłatami i grzywnami, państwo wydaje się skupiać na czynnikach zniechęcających, a nie na pozytywnych alternatywach.

Co oznacza to orzeczenie dla stref ekologicznych w Niemczech i w Europie nie jest jeszcze możliwe do przewidzenia. Może to jednak doprowadzić do tego, że również w tym kraju więcej osób podejmie działania prawne przeciwko wysokiemu poziomowi zanieczyszczenia powietrza. Rezultatem może być więcej stref ekologicznych i zakazów jazdy.