< Show all posts

Zanieczyszczenie powietrza - cichy zabójca

To gorączkowe czasy, Corona dotarła do całego naszego codziennego życia. Ludzie zaczynają panikować, chomiki robią zakupy. Jednak zanieczyszczenie powietrza jest znacznie większym i wszechobecnym zagrożeniem dla życia i kończyn.

Można więc śmiało mówić w tych dniach o pandemii zanieczyszczenia powietrza, która już teraz dotyka ludzkość.  


Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Instytutu Maxa Plancka w Moguncji, zanieczyszczenie powietrza skraca średnią światową długość życia o trzy lata - to przerażający fakt, który skłania do myślenia.

Każdy powinien również przemyśleć swoją percepcję, biorąc pod uwagę fakt, że zanieczyszczenie powietrza powoduje więcej szkód niż brutalne konflikty, takie jak wojny i choroby zakaźne. To powoduje prawie dziewięć milionów zgonów na skutek śmiertelnych emisji rocznie!  

"Zanieczyszczenie powietrza przewyższa malarię jako przyczynę przedwczesnej śmierci o czynnik 19, a HIV/AIDS o czynnik 9. Ponieważ skutki zdrowotne są tak ogromne i dotykają ludność na całym świecie, można powiedzieć, że nasze wyniki wskazują na pandemię zanieczyszczenia powietrza" - mówi Jos Lelieveld, dyrektor Instytutu Chemii Maxa Plancka w Moguncji, Niemcy, w komunikacie ze swojego instytutu.