< Show all posts

Zakazy prowadzenia pojazdów: Wypoczynek w Berlinie, możliwe rozszerzenie na wiele innych miast

W ostatnim tygodniu maja Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku wydał orzeczenia w sprawie jakości powietrza przeciwko miastom Hamburg, Ludwigsburg i Kilonia. Niewykluczone są dalsze zakazy jazdy z silnikiem diesla.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) i Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wniosły pozew przeciwko miastom, ponieważ pomiary wykazały, że dopuszczalna roczna granica 40 μg na metr sześcienny powietrza została przekroczona. Z sukcesem: miasta otrzymały od różnych sądów nakaz poprawy powietrza, w razie potrzeby z zakazem jazdy samochodem z silnikiem diesla. Miasta nie chciały się z tym pogodzić i zwróciły się do wyższej instancji - Federalnego Sądu Administracyjnego. Teraz BVG wydał orzeczenie.

W przypadku Hamburga wyrok OVG Hamburg został potwierdzony. Skrytykowała ona fakt, że Hamburg za decydujące uznał zanieczyszczenia na wysokości czterech metrów nad ziemią, a nie te mierzone na wysokości półtora metra. Ponadto, miasto musiałoby wprowadzić zakaz wjazdu do miasta dla silników diesla, jeśli byłoby to konieczne ze względu na aktualne prognozy dotyczące ilości tlenków azotu. Ponieważ miasto nie uwzględniło ruchu samochodowego przy obliczaniu emisji tlenków azotu, mieszkańców Hamburga czekają wkrótce kolejne zakazy jazdy samochodem z silnikiem diesla. Jedyny sukces miasta hanzeatyckiego: nie musi ono opracowywać koncepcji na wypadek, gdyby zmierzone zostały jeszcze wyższe wartości niż zakładane.

W przypadku Ludwigsburga, Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii w Mannheim skrytykował prognozę zanieczyszczenia powietrza, która została sporządzona na podstawie błędnych pomiarów, w szczególności na ulicy Friedrichstrasse w Ludwigsburgu. Orzeczenie to zostało potwierdzone również przez Federalny Sąd Administracyjny. Mimo to sąd uznał zakaz jazdy z silnikiem diesla za nieproporcjonalny, o ile wartość graniczna zostanie osiągnięta w przyszłym roku.

Dalsze losy Kilonii zależą ponownie od Wyższego Sądu Administracyjnego Szlezwiku-Holsztyna. BVG skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia, ponieważ w orzeczeniu nie uwzględniono opinii biegłego dotyczącej nowych filtrów powietrza, które miasto wprowadziło do użytku.

Również w Berlinie wprowadzono innowacje do obowiązującego od 2019 roku zakazu jazdy dla diesli, które nie spełniają normy emisji spalin Euro 6. Ucierpiało osiem odcinków dróg w centrum Berlina. Jednak pod koniec maja Senat Berlina ponownie zniósł zakaz używania oleju napędowego na czterech odcinkach, z których wszystkie znajdują się w dzielnicy Mitte: Reinhardtstrasse, Friedrichstrasse, Brückenstrasse i Stromstrasse. Na tych odcinkach emisja zanieczyszczeń faktycznie utrzymywała się na poziomie poniżej 30 mikrogramów, czyli o 10 mikrogramów poniżej dopuszczalnego limitu. To dobra wiadomość dla mieszkańców tych ulic, ale także dla stołecznych kierowców diesli. Aby jednak zapewnić utrzymanie tak niskich wartości pomiarowych, na drogach zostanie utrzymane ograniczenie prędkości do 30 km/h. Przyszłe pomiary pokażą, czy zakaz wjazdu diesli zostanie utrzymany na pozostałych czterech trasach w mieście.