< Show all posts

Zakazy jazdy odroczone

Z powodu pandemii Tyrol odracza wprowadzenie zakazu jazdy na EURO 4.

W związku ze zmienioną sytuacją gospodarczą i kryzysem związanym z koroną Tyrol postanowił dokonać przeglądu programu redukcji zanieczyszczeń NO2 na lata 2018-2023.
"Z tego powodu zamierzamy odroczyć niektóre środki ograniczające ruch drogowy, takie jak zakaz jazdy dla pojazdów Euro 4", wyjaśnił Giuliano Vettorato, radny prowincji ds. środowiska w Nachrichten für Südtirol. Oczekuje się również, że ponowne dostosowanie programu zostanie zakończone do czerwca 2021 r. Do tego czasu jest jeszcze dużo czasu, środowisku nie spodoba się ten krok.
"Jednak uzgodnione cele w zakresie jakości powietrza pozostaną w mocy", podkreśla Vettorato.


Jednak Rada ds. Środowiska pozostawiła otwartą kwestię, w jaki sposób można to realistycznie zrealizować.