< Show all posts

Wyższe stężenie drobnego pyłu w zimie

Drobny pył kocha zimę. Nowe odkrycia stanowią teraz wyjaśnienie.

Międzynarodowy zespół naukowców dowiedział się, dlaczego w zimowych kanionach dużych miast koncentracja jest tak wysoka. Z gazów spalinowych szybko powstają nowe cząstki, jak opisują to naukowcy w czasopiśmie "Nature".
Tak zwane cząstki pierwotne o średnicy cząsteczek mniejszej niż 2,5 powstają głównie w wyniku procesów spalania w silnikach i systemach grzewczych.
Wtórne cząstki stałe powstają, gdy substancje organiczne, takie jak kwas azotowy, siarkowy lub amoniak przyczepiają się do nanocząstek i zwiększają swoją wielkość jak lawina. I tu właśnie rozpoczyna się międzynarodowe dochodzenie.
Przed tym badaniem nie było jasne, jak dokładnie pył zawieszony może powstać na nowo w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Jest oczywiste, że malutkie cząsteczki mają większe szanse na przyczepienie się do już istniejących cząsteczek i w ten sposób stają się większą masą niż na całkowite uformowanie od podstaw.
Ponieważ te procesy chemiczne odbywają się w temperaturze poniżej pięciu stopni Celsjusza, zima jest preferowanym okresem dla procesów związanych z pyłem zawieszonym, takich jak ten obecnie demonstrowany.
"W cieplejszych warunkach, cząsteczki są zbyt lotne i dlatego nie mogą przyczyniać się do wzrostu", wyjaśnia fizyk aerozolowy Paul Winkle.