< Show all posts

Wyskakujące ścieżki rowerowe pozwalają zaoszczędzić miliardy

Obecna pandemia koronacyjna zmusza obszary metropolitalne do przemyślenia swoich systemów mobilności. Nowe badanie potwierdza teraz międzynarodowy trend w kierunku roweru.

Utrzymanie wyskakujących ścieżek rowerowych, które obecnie znajdują się na wielu głównych drogach w europejskich miastach, pozwoliłoby zaoszczędzić systemom opieki zdrowotnej na świecie 3 miliardy dolarów rocznie, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez niemieckich badaczy klimatu. Badanie to opiera się na zbiorach danych ze 106 europejskich miast. Dzięki Coronie gotowość ludności miejskiej do korzystania z roweru jako środka lokomocji wzrosła o prawie 10% w porównaniu z samochodem. Według Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) z siedzibą w Brukseli, władze lokalne i krajowe w całej Europie zobowiązały się do utworzenia w czasie pandemii 2.315 kilometrów wyskakujących ścieżek rowerowych. Ponad 1000 kilometrów zostało już pomyślnie zainstalowanych i jest nadal w użyciu, co można przeczytać na stronie internetowej ECF. Instalacja tych ścieżek rowerowych została zalecona przez WHO. "W miarę możliwości należy jeździć na rowerze lub pieszo", powiedziała organizacja zdrowotna pod koniec kwietnia.
Tendencja do instalowania większej ilości tych wyskakujących ścieżek rowerowych jest nadal niezłomna. Świadomość ekologiczna ludności uległa znacznej poprawie w czasach COVID 19. Są więc duże szanse, że jeszcze więcej ścieżek rowerowych może uzupełnić europejską sieć dróg i pozostać nią w dłuższej perspektywie czasowej - jest to przesłanie, które powinno napawać optymizmem. Pozwoli to na zmniejszenie natężenia ruchu i odciążenie lokalnego transportu publicznego. Ta ostatnia została poddana szczególnej krytyce w czasie korony, ponieważ badania wykazały, że ryzyko infekcji wzrasta inflacyjnie z powodu braku fizycznego dystansu między pasażerami.


Kolejnym pozytywnym efektem tych ścieżek rowerowych jest również zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów, ponieważ nowe ścieżki rowerowe są zazwyczaj znacznie szersze i lepiej oznaczone niż starsze.

Oszczędzać pieniądze, zmniejszać ryzyko infekcji i nadal ratować życie?

Sytuacja win-win dla wszystkich!